Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

  • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
  • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
  • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
  • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
  • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

V Uradnem listu št. 20/2019 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, kjer bi v 4. členu bil črtan 2. odstavek. 

Dosedanja ureditev je bila: 

4. člen

(trajanje pouka)

(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi drugače.

(2) Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.

 

V obrazložitvi, ki jo je pripravilo MIZŠ, so navedli, da  je trajanje šolskega leta določeno s 34. členom Zakona o osnovni šoli. Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta. Podrobnejše določbe o trajanju pouka znotraj šolskega leta pa določa Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, kjer je v 3. členu določeno, da vzgojno-izobraževalno delo oziroma pouk po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

  • prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
  • drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija.

Po do sedaj veljavni določbi 4. člena Pravilnika je število dni pouka omejeno. Omejitev vsebuje določitev najmanj 38 tednov po 5 dni in hkrati določa najmanjše število dni - 189 dni.

Zaradi vsakoletnega spreminjanja koledarja se dnevi začetka in konca pouka težko ujamejo s številom tednov pouka, prav tako prihaja do odstopanj pri določitvi najmanjšega števila dni pouka, zato s spremembo pravilnika ohranjamo samo datume začetka in konca pouka.

Tudi v praksi se je izkazalo, da spodnja omejitev števila tednov in hkrati dni pouka ni smiselna oziroma ni potrebna, saj je že podana omejitev pouka z opredelitvijo trajanja dveh ocenjevalnih obdobij, znotraj katerih je šola dolžna realizirati  učne načrte v skladu s Predmetnikom.

Po dosedanji praksi je bilo treba glede na obstoječo ureditev zaradi določitve minimalnega števila dni pouka umetno dodajati delovni dan oziroma dan pouka in sicer na soboto. Taka ureditev ima lahko glede na preostale določbe Pravilnika posledično tudi več delovnih sobot. S tretjim odstavkom 7. člena Pravilnika šolam namreč dana avtonomija pri izbiri dveh dni pouka, da jih lahko izvedejo na drug dan, kot je določen s šolskim koledarjem. Vendar to organizacijo dela šole predvidijo glede na svoje potrebe in potrebe okolja, v kateri se posamezna šola nahaja. Te prilagoditve so opredeljene v letnem delovnem načrtu, ki ga sprejme svet šole. V praksi je obstoječa rešitev z dodajanjem delovnega dne na soboto šolam lahko povzročila tudi organizacijske težave v zvezi s prevozi, šolskimi kosili in podobno.

Predpis je na voljo TUKAJ.

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font