Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Informacije javnega značaja

 

Za ogled celotnega prispevka morate biti brezplačno registrirani ali naročnik.

Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), ki se uporablja od 8. maja 2016, je na tem področju prinesla nekatere novosti, ki se nanašajo tudi na zavezance, ki delujejo na področju šolstva. Skupaj z novelo ZDIJZ-E je začela veljati tudi nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, 24/16, v nadaljevanju: Uredba). Najpomembnejše spremembe se nanašajo na ponovno uporabo informacij javnega značaja (prenos določil Direktive 2013/37/EU), zaračunavanje stroškov, proaktivno objavo informacij javnega značaja, nove izjeme od prosto dostopnih informacij in specifično ureditev ponovne uporabe za nove zavezance (arhive, muzeje in knjižnice).

Opozarjamo, da morajo vsi zavezani organi (tudi javni zavodi) do konca leta 2016 prilagoditi kataloge informacij javnega značaja v delu, ki se nanaša na opis metapodatkov pri javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah. Tako določa Uredba v prehodnih določbah, v četrtem odstavku 2. člena pa predmetna Uredba navaja, da morajo biti te zbirke opisane z naslednjimi metapodatki:

Kakšen je namen in funkcija Zakona o dostopu do informacij javnega značaja?

Pravica dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki je v Republiki Sloveniji zagotovljena z Ustavo RS. Ta v drugem odstavku 39. člena vsakomur daje pravico, da pridobi informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. Zakon, ki konkretizira to pravico, je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, dalje ZDIJZ).

Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu. Načelo odprtosti pomeni, da je delovanje in odločanje javnih oblasti oprto tudi na posameznike (državljane), ki lahko pridobivajo vse javne informacije o delu javnih oblasti in sodelujejo pri sprejemanju njenih odločitev. Načelo odprtosti torej predstavlja javnost delovanja javnih oblasti, zagotavljanje informacij o njihovem delu in pravico do dostopa do dokumentov.

Preberite:
 • Ali so šole zavezane posredovati informacije javnega značaja?
 • Kakšne obveznosti zavezancem nalaga Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)?
 • Kaj je informacija javnega značaja?
 • Ali so zavezanci po ZDIJZ za potrebe prosilcev dolžni ustvarjati nove dokumente?
 • Kaj pomeni načelo prostega dostopa?
 • Kako je urejen postopek dostopa do informacij?
 • Kdaj lahko zavezanec zahtevo prosilca zavrne?
 • Ali so zavezanci dolžni prosilcem zahtevane informacije posredovati brezplačno?
 • Kdaj in kam se prosilec v primeru kršitve pravice dostopa do informacij javnega značaja lahko pritoži?
 • Novosti novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-C
 • Širitev kroga zavezancev
 • Centralizirano zbiranje in objavljanje informacij
 • Obvezna objava sklenjenih pogodb iz postopkov javnega naročanja
 • Vzpostavitev spletnega registra zavezancev
 • Omejitev načela prostega dostopa in nove izjeme
 • Javni podatki iz obtožnega akta
 • Spremembe glede zaračunavanja stroškov
 • Novosti glede izvršbe

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font