Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo:

  • • Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr),
  • • aneksi h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 40/12 in 46/13) in
  • • Ugotovitveni sklep (Uradni list RS, št. 4/2016).
strošek oz. prejemek              višina       pravna podlaga

solidarnostna pomoč

            577,51 evra

-          ZUJF

-          aneksi

regres za prehrano med delom za javne uslužbence v obdobju od 1. januarja 2016 dalje

regres za prehrano med delom za funkcionarje v obdobju od 1. januarja 2015 dalje

-          3,62 evra na dan

 

-          3,52 evra na dan

-          ZUJF

-          aneksi

-          ugotovitveni sklep

-          ZUJF

nadomestilo za ločeno življenje

 140,54 evra za nadomestilo stroškov stanovanja

-          ZUJF

-          aneksi

dnevnica za službeno potovanje v državi

 16 evrov, če traja službeno potovanje več kot 12 ur

-          ZUJF

-          aneksi

kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene

     18 % cene neosvinčenega bencina (95 oktanov) za kilometer za občasno uporabo

     30 % cene neosvinčenega bencina (95 oktanov) za kilometer za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi

-          ZUJF

-          aneksi

jubilejne nagrade

 za 10 let delovne dobe: 288,76 evra,

 za 20 let delovne dobe: 433,13 evra,

 za 30 let delovne dobe: 577,51 evra

-          ZUJF

-          aneksi

terenski dodatek

 21 % dnevnice za službeno potovanje v državi (21 % od 16 evrov = 3,36 evra)

-          ZUJF

-          aneksi

POMEMBNO:

Z UVELJAVITVIJO ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM DEJAVNOSTI (glej Uradni list RS, št. 46/2013) je treba pri preverjanju izpolnjevanja pogojev glede pravice do jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči upoštevati:

  • članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksa, pripada 20 % višja jubilejna nagrada,
  • članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč, pri čemer zanje velja tudi višji limit – solidarnostna pomoč članu reprezentativnega sindikata pripada, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega 130 % minimalne plače, razen v primerih naravnih nesreč.

Znesek minimalne plače znaša od 1. januarja 2016 790,73 evra (Uradni list RS, št. 6/2016).

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font