Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

  • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
  • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
  • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
  • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
  • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Poslanci DZ so 20. 12. 2018 s 44 glasovi proti in 31 za končali parlamentarno pot predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V SDS, ki je z novelo že večkrat poskušala uresničiti ustavno odločbo iz leta 2014 o financiranju šolstva, so zato danes skupaj s SNS vložili predlog ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca. Vladi se namreč delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol zdi neprimerno, zato je predlogu novele nasprotovala. Zavezuje pa se, da bo celovito rešitev poskušala najti do začetka naslednjega šolskega leta.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil obravnavan na Vladi RS dne 4. aprila 2017, od 10. 4. 2017 pa je bil obravnavi v Državnem zboru RS.

Bistvene spremembe novele zakona so se nanašale na uskladitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) z odločbo Ustavnega sodišča, U-I-269/12-24, v kateri je odločilo, da je prvi odstavek 86. člena ZOFVI v neskladju z Ustavo RS, ker določa, da zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo proračunska sredstva v višini 85 odstotkov sredstev, ki jih država zagotavlja javnim osnovnim šolam. Predlagana določba je določala programe na področju vzgoje in izobraževanja. Ločila je med programi, ki so javno veljavni, in tistimi, ki so pridobili javno veljavnost. Javno veljavni programi so tisti, ki jih sprejme minister. Pravico do izvajanja javno veljavnih programov imajo le javni zavodi in na podlagi koncesije zasebni zavodi, medtem ko zasebne šole izvajajo programe, ki so pridobili javno veljavnost, to je tiste, za katere pristojni strokovni svet ugotovi, da izpolnjujejo v zakonu določene pogoje.

Umeščanje zasebnih šol v sistem vzgoje in izobraževanja v RS temelji ravno na možnosti, da se ob programih, ki jih sprejme minister in se izvajajo v javni šoli lahko izvajajo tudi programi, ki s svojo programsko opredelitvijo bogatijo šolski prostor, pomenijo dopolnitev javnega šolstva in tako omogočajo uresničitev pravice staršev, da ustanovijo in izberejo za svoje otroke tudi zasebne šole.

S spremembo 86. člena se je torej želel izpolniti izrek ustavne odločbe in hkrati določal pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zasebne šole, da se lahko financirajo iz javnih sredstev. Le-ti so bili taksativno našteti, in sicer mora zasebna šola, ki je vpisana v razvid izvajalcev, izpolnjevati še pogoj, da so vpisni pogoji določeni tako, da zagotavljajo vpis učencev in dijakov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Zasebni šoli, ki izvaja program osnovnošolskega izobraževanja, bi se za izvedbo obveznega dela programa, ki je pridobil javno veljavnost, zagotavljalo 100 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole in 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje razširjenega programa javne šole. Za ostale zasebne šole se način financiranja ne bi spreminjal. 

Pomembna določba pri noveli je tudi bila, da zasebne šole, ki pridobivajo za izvedbo obveznega dela izobraževalnega programa 100 % javnih sredstev, ne smejo zaračunavati staršem šolnin za ta del programa.

Nadalje bi se z novelo zakona ponovno predlagala uvedba soglasja ministra, pristojnega za izobraževanje pri imenovanju ravnatelja. Postopki za imenovanje ravnatelja kljub razdelani zakonski določbi in številnim pojasnilom – okrožnicam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v praksi svetom zavodov še vedno povzročajo številne nejasnosti, izkazujejo pa tudi visoko stopnjo tveganja nasprotja interesov, na kar je bilo resorno ministrstvo opozorjeno tudi s strani Komisije za preprečevanje korupcije. Tudi iz načrtov tveganja, ki jih predložijo šole, je razvidno, da je potrebno posebno pozornost nameniti upravljanju korupcijskega tveganja nedovoljenega vplivanja na postopek imenovanja ravnatelja. Ministrstvo je do novele zakona v letu 2006 dajalo soglasje k imenovanjem ravnateljev, kasneje je bila navedena določba spremenjena v mnenje, ki je bilo neobvezujoče. Pridobitev soglasja k imenovanju ravnatelja oziroma direktorja je ureditev, kakršno pozna Zakon o zavodih in tudi področni zakoni, ki urejajo podobne postopke (npr. Zakon o socialnem varstvu in Zakon o zdravstveni dejavnosti).

Z novelo se je predlagalo torej, da ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v soglasje ministru. Minister bi odločil o soglasju v roku 30 dni od prejema obrazloženega predloga. Odločitev ministra bi morala biti obrazložena. Če minister ne bi soglašal s predlogom, ker meni, da je bil kršen postopek za imenovanje in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata, bi o tem obvestil tudi pristojni inšpektorat. Po prejemu soglasja ministra bi svet odločil o imenovanju ravnatelja s sklepom, o odločitvi pa obvestil vse prijavljene kandidate. Če minister ne bi soglašal s predlogom, bi svet šole postopek za imenovanje ravnatelja ponovil. 

Tudi pri postopku razrešitve ravnatelja bi se z novelo predlagalo pridobivanje soglasja ministra. Svet zavoda bi moral skladno s predlogom novele obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posredovati v soglasje ministru. Odločitev ministra bi morala biti obrazložena. Minister bi odločil o soglasju v roku 30 dni od prejema obrazloženega predloga. Ne glede na navedeno svetu ne bi bilo treba zaprositi za soglasje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru bi svet o razrešitvi ravnatelja obvestil ministrstvo. Po prejemu soglasja ministra svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom, ki ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta ni pritožbe, možno pa je sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode

 

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font