Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

 

Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja lahko notranje revidiranje zagotavljajo z eno izmed naslednjih oblik:

 • z lastno službo,
 • s skupno notranje revizijsko službo ali
 • z najemom zunanjega izvajalca (v skladu s predpisi s področja javnega naročanja).

V primeru, da javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno ali skupno notranjerevizijsko službo, mora ravnatelj (oz. direktor) javnega zavoda, na podlagi predhodne odobritve sveta zavoda, sprejeti sklep, da bo dejavnost notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec. Naveden sklep ravnatelja predstavlja podlago za začetek postopka javnega naročila.

Prenovljene Usmeritve za državno notranje revidiranje (september, 2017) pri tem določajo, da pogodba, ki jo javni zavod sklene z izbranim zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja, »v tem primeru smiselno povzema »notranjerevizijsko temeljno listino« in mora smiselno vsebovati vse bistvene elemente, kot jih za notranjerevizijsko temeljno listino zahtevajo Usmeritve«.

V okolju proračunskih uporabnikov določa notranjerevizijsko temeljno listino pravilnik (interni akt), ki ureja dejavnost notranjega revidiranja v javnem zavodu.

Zavedati se je potrebno, da je v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja ravnatelj (oz. direktor) odgovoren za vzpostavitev in delovanje notranjega revidiranja. Ravnatelj je tudi tisti, ki sprejme odločitev (npr. sklep) o najemu zunanjega izvajalca ter z zunanjim izvajalcem tudi sklene pogodbo.

Ministrstvo za finance (Urad RS za nadzor proračuna) je na Konferenci izvajalcev notranjega revidiranja PU (oktober, 2017) predstavilo predlog[1] stališča Urada RS za nadzor proračuna glede zahtevane vsebine pogodbe o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev notranjega revidiranja v primeru, ko si javni zavod notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca (št. 0601-8/2014), ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Notranjerevizijska dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Opredelitev notranjega revidiranja

Nadziranje je poleg načrtovanja in izvrševanja pomemben dejavnik proračunskega poslovanja, naj gre za nadziranje poslovanja neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov.

Navedeno velja tudi za poslovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov kot posrednih proračunskih uporabnikov. Nadzor nad porabo javnih oz. proračunskih sredstev ima velik pomen v vseh demokratičnih državah. Večjo pozornost mu v Sloveniji pripisujemo v reformi javnega financiranja in od ustanovitve Računskega sodišča Republike Slovenije leta 1995 ter od leta 2002 naprej z oblikovanjem služb notranjega revidiranja v javnem sektorju. Zakon o javnih financah je leta 2002 poenotil proračunsko poslovanje države in občin ter poleg drugih enakih vsebin in področij (sestavljanje, pripravljanje in izvrševanje proračunov, upravljanja premoženje, zadolževanja, poroštva, računovodstva idr.) enotno uredil tudi proračunski nadzor (Lah, 2006, str. 8[1]).

Nadzor nad delovanjem javnih zavodov opravljajo notranji in zunanji revizorji. Notranji nadzor opravljajo notranji revizorji, ki so zaposleni v organizaciji, kjer revidirajo poslovanje (notranjerevizijske službe); na Ministrstvu RS za finance pa deluje Urad za nadzor proračuna kot centralni organ za koordinacijo sistema notranjega nadzora in nadzor nad njim. Vloga notranjih revizorjev je predvsem to, da s svojim strokovnim znanjem in usposobljenostjo pomagajo predstojniku reševati težave in iskati poti za boljše poslovanje. Ravnatelji morajo v njih najti svoje svetovalce za vzpostavitev ustreznega sistema finančnega poslovodenja in delovanja notranjih kontrol (Korpič-Horvat, 2003, str. 23–24[2]).

Od ravnatelja se praviloma ne pričakuje, da bi moral sam neposredno skrbeti za vsa področja poslovanja v družbi in da bi odgovarjal za vsa tveganja. Posebej v večjih šolah namreč od ravnatelja ni mogoče pričakovati, da bi lahko zagotovil, da bodo celotno poslovanje šole in vse aktivnosti šole skladni s predpisi in v interesu šole. Je pa ravnatelj dolžan z ustrezno skrbnostjo poskrbeti, da je poslovanje šole organizirano tako, da do nepravilnosti pri poslovanje šole ne prihaja in da v tej zvezi ustrezno obvladuje tveganje. Če bo npr. ravnatelj izdal ustrezna navodila o nadzorstvu med odmori in določil učitelja, ki je dolžan izvajati nadzor, pa bo prišlo do škode, ker za nadzor odgovoren učitelj ni opravljal nadzora, ravnatelj ne more odgovarjati. Ravnatelj je namreč ravnal z dolžno skrbnostjo, do škode pa je prišlo zaradi ravnanja tretje osebe, ki ga ni mogel ne pričakovati in niti odvrniti.

Vendar pa ZFPPIPP od ravnatelja vseeno zahteva, da posluje:

 • v skladu z ZFPPIPP in pravili poslovno finančne stroke,
 • da zagotovi, da šola redno izvaja ukrepe odpravljanja tveganj,
 • da redno spremlja in preverja, ali šola dosega kapitalsko ustreznost.

ZFPPIPP se namreč v delu, ki se nanaša na temeljna pravila o finančnem poslovanju, smiselno uporablja tudi za zavode (1. odstavek 27. člena ZFPPIPP).

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font