Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Vsebina[Skrij]

Od ravnatelja se praviloma ne pričakuje, da bi moral sam neposredno skrbeti za vsa področja poslovanja v družbi in da bi odgovarjal za vsa tveganja. Posebej v večjih šolah namreč od ravnatelja ni mogoče pričakovati, da bi lahko zagotovil, da bodo celotno poslovanje šole in vse aktivnosti šole skladni s predpisi in v interesu šole. Je pa ravnatelj dolžan z ustrezno skrbnostjo poskrbeti, da je poslovanje šole organizirano tako, da do nepravilnosti pri poslovanje šole ne prihaja in da v tej zvezi ustrezno obvladuje tveganje. Če bo npr. ravnatelj izdal ustrezna navodila o nadzorstvu med odmori in določil učitelja, ki je dolžan izvajati nadzor, pa bo prišlo do škode, ker za nadzor odgovoren učitelj ni opravljal nadzora, ravnatelj ne more odgovarjati. Ravnatelj je namreč ravnal z dolžno skrbnostjo, do škode pa je prišlo zaradi ravnanja tretje osebe, ki ga ni mogel ne pričakovati in niti odvrniti.

Vendar pa ZFPPIPP od ravnatelja vseeno zahteva, da posluje:

 • v skladu z ZFPPIPP in pravili poslovno finančne stroke,
 • da zagotovi, da šola redno izvaja ukrepe odpravljanja tveganj,
 • da redno spremlja in preverja, ali šola dosega kapitalsko ustreznost.

ZFPPIPP se namreč v delu, ki se nanaša na temeljna pravila o finančnem poslovanju, smiselno uporablja tudi za zavode (1. odstavek 27. člena ZFPPIPP).

Obveznost upravljati s tveganji

Kot je že bilo omenjeno, ravnatelj ne more zagotoviti, da se ne bo izpolnilo katero izmed tveganj, ki jim je šola izpostavljena, mora pa zagotoviti, da šola redno izvaja ukrepe upravljanja likvidnostnega tveganja in tveganja kapitalske neustreznosti ter druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih šola opravlja (30. člen ZFPPIPP).

Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim bilo lahko bila šola izpostavljena pri svojem poslovanju.

Ravnatelj mora pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z upravljanjem tveganj upoštevati vsa tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bila šola izpostavljena pri svojem poslovanju, in predvsem skrbeti za upravljanje z naslednjimi vrstami tveganj:

 • kreditno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do šole. Ravnatelj lahko zagotovi ukrepe upravljanja navedenega tveganja s tem, da zagotovi, da se že v fazi sklepanja poslov z dolžniki v pogodbo vključi ustrezne določbe, ki šolo varujejo v primeru neizpolnitve obveznosti dolžnika. Prav tako pa mora ravnatelj zagotoviti, da se med izpolnjevanjem poslov zagotovi spremljanje bonitete in plačilne sposobnosti dolžnikov kakor tudi ustrezno odzivanje na morebitne znake plačilne nesposobnosti oziroma v primeru neizpolnitve obveznosti dolžnika do šole.
 • tržno tveganje, ki je tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen blaga, valut ali finančnih inštrumentov in spremembe obrestnih mer. Tem tveganjem so šole izpostavljene v omejenem obsegu, vendar če obstajajo, mora ravnatelj tudi v tej zvezi zagotoviti ustrezne oblike zavarovanja pred omenjenimi tveganji,
 • operativno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube1 skupaj s pravnim tveganjem zaradi:
 • neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov,
 • drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno področje šole,
 • neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno področje šole,
 • zunanjih dogodkov ali dejanj.
 • likvidnostno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne sposobnosti. Zaradi upravljanja z navedenim likvidnostnim tveganjem mora ravnatelj zagotoviti, da šola gospodari z viri in naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti. Za upravljanje likvidnostnega tveganja mora ravnatelj sprejeti politiko rednega upravljanja likvidnosti (in jo tudi izvrševati), ki vključuje:
 • načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanjo ob upoštevanju normalnega poteka poslovanja in morebitnih položajev likvidnostnih kriz,
 • redno spremljanje in upravljanje likvidnosti,
 • opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti in opredelitev drugih možnosti zanje.

Poleg likvidnostnega tveganja pa mora šola upravljati tudi s tveganjem nastanka kapitalske neustreznosti. V tej zvezi mora šola zagotoviti, da vedno razpolaga z dovolj dolgoročnimi viri financiranja glede na obseg in vrsto poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri njihovem opravljanju.

Ravnatelj mora redno spremljati in preverjati, ali šola dosega kapitalsko ustreznost. Navedeno obveznost bo ravnatelj izpolnil, če si bo zagotovil, da bodo ustrezne strokovne službe ravnatelju tekoče poročale o :

 • kratkoročni plačilni sposobnosti (likvidnosti), torej o tem, ali je šola sposobna v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju;
 • kapitalski ustreznosti, torej o tem, ali je obseg dolgoročnih virov financiranja šole2 zadosten glede na obseg in vrsto poslov, ki jih šola upravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri upravljanju teh poslov;
 • morebitnem položaju insolventnosti.

V kategoriji ZAKONODAJA/FINANCE lahko najdete vse navedene zakonske predpise.

1 V zvezi s tem tveganjem glej posebej poglavje o odškodninski odgovornosti šole.

2 Dolgoročni viri financiranja pravne osebe in podjetnika so:

 1. Kapital kot njegov lastni vir financiranja.
 2. Tiste njegove obveznosti kot tuji dolgoročni viri financiranja, ki so po svojih lastnostih in namenu v skladu s pravili poslovno finančne stroke primerne za kritje obveznosti poslovanja in izgub zaradi tveganj, ki jim je pravna oseba ali podjetnik izpostavljen pri svojem poslovanju.

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font