Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me
Strokovni seminar

computers

Na področju javnega naročanja nekatere spremembe že veljajo, v kratkem pa se obetajo še druge pomembne novosti in uveljavitve. Kako to poteka v praksi, kaj morate vedeti naročniki (e-naročanje) in kako morate ponudbo oddajati ponudniki (e-oddaja), vam bosta vrhunska strokovnjaka predstavila na strokovnem seminarju.

Novosti predstavljata mag. Marija Bukovec Marovt in Mitja Svet.

PH Unija, Brezovica pri Ljubljani, 28. 8. 2018

Praktična delavnica
 
problematika odsotnosti8

Predavatelj: Miha Šercer

Brezovica, 27. 8. 2018

Odsotnost delavca z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana neposredno vpliva na sposobnost delodajalca za obvladovanje delovnih procesov. Največjo težavo seveda predstavlja zloraba bolniških in drugih odsotnosti z dela. Zato morate delodajalci veliko pozornosti nameniti predvsem preventivnim aktivnostim za zagotavljanje ohranjanja zdravja, seveda pa je nujen tudi nadzor zlorab.

Kakšni so ukrepi za preprečevanje kršitev in kako se z njimi spopasti, ko se že zgodijo, boste izvedli na delavnici.

Kadrovska delavnica 
 akt o sistema
Spoznali boste:
 • pravne podlage, ki vam povzročajo največ dilem (določanje plače, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja),
 • kadrovske postopke, v katerih se pojavi največ napak (poudarek na izbirnem postopku in sklenitvi pravilne pogodbe o zaposlitvi),
 • vodenje postopkov v primeru ugotavljanja diskriminacije in zaščite dostojanstva zaposlenih,
 • pravice in obveznosti (npr.: glede določanja in izrabe letnega dopusta, regresa …),
 • vodenje kadrovskih evidenc in ravnanje s kadrovskimi dokumenti (tudi v skladu z GDPR).

Delavnico vodi Štefka Korade Purg

Brezovica pri Ljubljani, 30. 8. 2018

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) je organ v sestavi ministrstva za finance in vodi register proračunskih uporabnikov ter njihove račune, ki so odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Kot ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike opravlja domače in čezmejne plačilne storitve, izvaja in evidentira javnofinančne tokove, ter izvaja druge naloge skladno s predpisi. Naloge in organizacija UJP so urejene v Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike1

Izvajanje plačilnega prometa - e-računi

Vsebinsko je namen uvedbe e-računa (elektronskega računa) znižanje stroškov administriranja pri proračunskih uporabnikih. Ta cilj je dosežen takrat, ko račun prejmemo v elektronski obliki in ga naprej obdelujemo (plačilo, knjiženje …) v elektronski obliki ter na koncu tudi hranimo v takšni obliki.

1. Kaj je e-račun?

E-račun ni račun, ki je sestavljen v nekem računovodskem programu, natisnjen in nato skeniran v npr. pdf obliko in poslan po elektronski pošti. To je klasičen papirnati račun, le da je namesto preko Pošte Slovenija (ali DHL ali kake druge hitre pošte) poslan preko elektronske pošte (e-mail).

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font