Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Primeri dobre prakse

 

Preberite:

 • Razvojni načrt
 • Izvedbeni načrt
 • Razvojno načrtovanje v vrtcu
 • Ugotovitve in priporočila

Začetek našega načrtnega strokovnega pedagoškega dela se je začel s samoevalvacijo dela v šolskem letu 2009/10, ki je bila osnova za načrtovanje dela v novem šolskem letu in razvojnega načrtovanja.

Na ravni zavoda smo se odločili, da gremo v proces vzajemnega učenja, v katerem posameznikom ali timom pomagamo do boljših dosežkov. Opirali smo se na notranje vire, torej na dane sposobnosti in na osebno moč posameznika ali skupine. Izbrali smo pristop, pri katerem smo izhajali iz trenutnih razmer, v katerih smo se znašli in v katerih smo iskali rešitve, ki bodo za nas in za druge udeležence v danem trenutku najustreznejše.

Preberite:

 • Posodobitev gimnazijskega programa
 • Erasmus+
 • UNESCO ASP mreža slovenskih šol
 • Unescov ASP tek mladih
 • MUNESCO – model združenih narodov
 • Projekt fair do − pravični razred
 • Mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 2014 v okviru OZN

Namesto uvoda

Pred več kot tremi desetletji se je izobraževalna strokovna praksa začela intenzivno ukvarjati s projektnim delom. Naenkrat je postalo pomembno in moderno vse, kar je bilo opredeljeno kot projekt. V teh desetletjih se je termin projekt udomačil v šolski praksi za vse dejavnosti, ki niso neposredno izpeljane med poukom in ki potekajo na šolah v okviru ciljev v učnih načrtih, a imajo širšo izobraževalno dimenzijo.

V Sloveniji danes ni vrtca, osnovne ali srednje šole, ki ne bi izvajala enega ali več projektov. To so projekti različnih velikosti in širine, imajo različne zunanje oblike, zajemajo različno vsebino, predvsem pa se razlikujejo po ciljih in rezultatih.

Preberite:

 • Projekt Pričakovani dosežki
 • Od šestega do devetega razreda
 • Od prvega do petega razreda
 • Teoretična osvetlitev problema in predlaganih možnih rešitev
 • Potek dela
 • Ugotovitve in spoznanja

V finančnem opismenjevanju mladih revije Moje finance že 90 šol

Revija Moje finance je leta 2011 v sodelovanju s tržno raziskovalno hišo Ipsos naredila raziskavo finančne pismenosti v Sloveniji. V njej ugotavljamo, da je finančna pismenost v Sloveniji žal na zelo nizki ravni, le za šolsko oceno zadostno 2. Še bolj zaskrbljujoče je znanje med mladimi do starosti 30. leta. Ravno v obdobju, ko se ti ljudje osamosvajajo in sprejemajo pomembne finančne odločitve, ki jih lahko zaznamujejo za celo življenje; denimo najetje dolgoročnega stanovanjskega posojila in podobno.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font