Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

 

Priporočena vsebina personalne mape v JS

(prilagodite glede na delovno mesto javnega uslužbenca)

 1. Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto/razpisano delovno mesto JU
 2. Sklep o izbiri na javnem natečaju/razpisu
 3. Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec)
 4. Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec)
 5. Pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
 6. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 7. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 8. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega
 9. Odločba o imenovanju v uradniški naziv
 10. Pogodba o zaposlitvi za uradniško delovno mesto
 11. Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 12. Program poskusnega dela
 13. Sklep o podaljšanju poskusnega dela
 14. Ocena poskusnega dela
 15. Redna odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.
 16. Vloga za izdajo potrdila o delovni dobi (obrazec ZPIZ 325-01/1)
 17. Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta
 18. Obvestilo neizbranim kandidatom
 19. Pogodba o zaposlitvi za strokovno-tehnično delovno mesto
 20. Aneks k pogodbi o zaposlitvi
 21. Aneks k pogodbi o zaposlitvi
 22. Aneks k pogodbi o zaposlitvi – napredovanje v višji plačni razred
 23. Aneks k pogodbi o zaposlitvi – napredovanje v višji naziv
 24. Soglasje k dopolnilnemu delu
 25. Sklep o letni razporeditvi delovnega časa
 26. Sklep o razporeditvi delovnega časa
 27. Sklep o določitvi števila dni rednega letnega dopusta po ZDDO
 28. Sklep o odobritvi izrednega dopusta po ZDDO
 29. Pooblastilo za nadomeščanje
 30. Pooblastilo za ocenjevanje javnih uslužbencev
 31. Pooblastilo za ocenjevanje javnih uslužbencev – ZJU + uredba + splošni akt
 32. Pooblastilo za ocenjevanje javnih uslužbencev – ZDR-1 + splošni akt
 33. Odločba o napredovanju v višji naziv
 34. Sklep o imenovanju mentorja pripravniku
 35. Dogovor o uporabi lastnega vozila v službene namene
 36. Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja
 37. Dogovor o povečanem obsegu dela
 38. Sklep o višini plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
 39. Ponovno imenovanje direktorja občinske uprave – odločba
 40. Imenovanje direktorja občinske uprave po izvedenem javnem natečaju – odločba
 41. Imenovanje uradnika na položaj po izvedenem javnem natečaju
 42. Razrešitev direktorja občinske uprave – odločba
 43. Razrešitev uradnika s položaja
 44. Imenovanje vršilca dolžnosti uradnika na položaju
 45. Potrdilo o izrabi letnega dopusta
 46. Soglasje k pobotu delodajalčeve terjatve
 47. Pogodba o zaposlitvi (prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo - krajši delovni čas)
 48. Opozorilo na kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
 49. Opomin zaradi nedoseganja delovnih rezultatov

Preberite:

 • Kadrovski načrt
 • Kadrovske evidence
 • Evidence delodajalcev
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • Evidence po ZVZD-1

Kadrovski načrt

ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela organa.

Kadrovski načrt je temeljni akt za kadrovsko poslovanje organov in določa število možnih zaposlitev oziroma najvišje dovoljeno število zaposlitev javnih uslužbencev na določen dan, običajno na zadnji dan tekočega leta.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font