Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Novosti 2019: delovna razmerja, plače in drugi prejemki JU

akt o sistemaPravne podlage za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela so v javnem sektorju zelo zapletene. V letu 2019 bo ponovno precej novosti, ki jih boste morali pravilno vpeljati v prakso.

Predava Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Pridružite se nam 17. 1. 2019 v Ljubljani, več o seminarju TUKAJ.

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

varnost zivil po haccp

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bo predstavildr. Mojca Jevšnik.

Datum: 14. februar 2019, več o seminarju TUKAJ

 

Napredovanja v tekočem letu

 

Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv je prišlo do sistemske spremembe, in sicer od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.

Javni uslužbenci in funkcionarji pa pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

Ker gre za trajni zamik izplačila in za sistemsko spremembo na področju napredovanja, je vsebina vključena v Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V), Uradni list RS, št. 84/2018. Z navedeno vsebino glede zamika izplačila napredovanja v višji plačni razred in v višji naziv je dopolnjen 16. člen.

Upoštevaje navedeno spremembo bodo torej javni uslužbenci, ki bodo v letu 2019 napredovali v višji plačni razred ali v višji naziv, prejeli izplačilo tega napredovanja pri plači za mesec december 2019.

Tudi v letu 2017 omejitve napredovanja v plačne razrede in nazive ne bo.

Javni uslužbenci bodo lahko napredovali s 1. aprilom, če bodo izpolnili pogoje. Izplačilo plač v skladu z doseženim plačnim razredom napredovanja pa se bo začelo za decembrsko plačo 2017, torej ob izplačilu v mesecu januarju 2018. Poračun za neizplačane mesece v letu 2017 ni predviden.

Tudi v letu 2016 omejitve napredovanja v plačne razrede in nazive ne bo.

Javni uslužbenci bodo lahko napredovali s 1. aprilom, če bodo izpolnili pogoje. Izplačilo plač v skladu z doseženim plačnim razredom napredovanja pa se bo začelo za decembrsko plačo 2016, torej ob izplačilu v mesecu januarju 2017. Poračun za neizplačane mesece v letu 2016 ni predviden.

V letu 2015 napredujejo javni uslužbenci, ki so se zaposlili ali napredovali po 1. 4. 2008 oziroma najkasneje do 1. 4. 2010 in javni uslužbenci, ki izpolnijo šest let, odkar niso napredovali ali še niso napredovali in so na dan 1. 4. 2014 zaposleni v javnem sektorju ter izpolnjujejo pogoj ustreznih ocen. 

Upoštevajo se vse ocene pridobljene v tem obdobju (tudi leto 2011 in 2014), pogoji za napredovanje se ugotavljajo na podlagi treh najboljših ocen (izjema javni uslužbenci, ki napredujejo na podlagi šest letnega obdobja - glej poglavje Napredovalno obdobje). 

Ocene, ki jih je javni uslužbenec v tem obdobju pridobil na delovnih mestih v nižjem tarifnem razredu, se ne upoštevajo, če na dan 1. 4. 2015 zaseda delovno mesto v višjem tarifnem razredu.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font