Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Prenehanje zaposlitve in odpoved pogodbe o zaposlitvi

 

11. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi ter da se začnejo pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Če datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Nadalje zakon še določa, da se pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.

Ustavno sodišče je v marcu 2017 soglasno sprejelo odločitev o ustavni pritožbi v zadevi glede zamude roka za vložitev tožbe o zakonitosti podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi in o pobudi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1),[1] ki ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti (odločba številka U-I-200/15-21, Up-936/15-20, z dne 16. 3. 2017). Ustavno sodišče je ugotovilo neskladje četrtega odstavka  88. člena ZDR-1 z Ustavo RS, zaradi česar je izpodbijano določbo tudi razveljavilo. Hkrati je določilo, da se do drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti, uporablja pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Ker izpodbijane odločitve (nižjih) sodišč temeljijo na določbi ZDR-1, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da ni v skladu z Ustavo RS, je ugodilo tudi ustavni pritožbi. Posledično je razveljavilo sklepe nižjih sodišč, hkrati pa določilo, da se zadeva vrne delovnemu sodišču v novo odločanje. V novem sojenju bo moralo sodišče upoštevati, kdaj je bila pritožnici odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena na zakonit način.

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF.

Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru delavca ponovno zaposliti na delovno mesto, kadar je nadaljevanje delovnega razmerja še mogoče, kadar pa nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče ali delavec tega ne želi, pa mora delavcu izplačati denarno odškodnino.

Kršenje drugih pravic iz delovnega razmerja je pravno priznana škoda, za katero je lahko delodajalec odškodninsko odgovoren (npr. nezakonita odločitev o disciplinski odgovornosti delavca, kršitev prepovedi diskriminacije, neizplačilo plač ipd). Zakon dopušča pavšalno odškodnino, kadar bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške.

Delavec lahko ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim delovnim sodiščem v skladu z ZDR-1 zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice. Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega razmerja, sodišče ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna ustrezno denarno odškodnino v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Delavec pa lahko pred vložitvijo neposrednega sodnega varstva v skladu z ZDR-1 vloži pritožbo na svet javnega zavoda po ZOFVI.

Preberite:

 • Posebnost po ZOFVI - pritožba na svet javnega zavoda pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
 • Oblika in vsebina odpovedi
 • Odpovedni roki
 • Odpravnina
 • Obveznosti v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Reševanje presežkov
 • Pravice delavcev, katerih delo postane nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov v zavodu
 • Rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Obvestilo o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Možnost odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (91. člen ZDR-1)
 • Obveznosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Pisno obvestilo
 • Zagovor
 • Obveznosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Pisna seznanitev z razlogi za odpoved in zagovor
 • Obveznosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu
 • Opredelitev invalidnosti
 • Faze postopka v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Dolžnosti in postopki v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnemu invalidu
 • Dolžnosti delodajalca po ZZRZI
 • Predlog Komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Mnenje komisije
 • Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu po ZPIZ
 • Obveznosti v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Faze v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi:
 • Ugotovitev zakonsko določenega razloga
 • Pisna seznanitev z razlogi in omogočitev zagovora
 • Posledice izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti v primeru uvedbe disciplinskega postopka zoper delavca
 • Ugotovitev kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
 • Izjava o očitanih kršitvah in zagovor

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font