Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Prenehanje zaposlitve in odpoved pogodbe o zaposlitvi

 

Ustavno sodišče je v marcu 2017 soglasno sprejelo odločitev o ustavni pritožbi v zadevi glede zamude roka za vložitev tožbe o zakonitosti podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi in o pobudi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1),[1] ki ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti (odločba številka U-I-200/15-21, Up-936/15-20, z dne 16. 3. 2017). Ustavno sodišče je ugotovilo neskladje četrtega odstavka  88. člena ZDR-1 z Ustavo RS, zaradi česar je izpodbijano določbo tudi razveljavilo. Hkrati je določilo, da se do drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti, uporablja pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Ker izpodbijane odločitve (nižjih) sodišč temeljijo na določbi ZDR-1, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da ni v skladu z Ustavo RS, je ugodilo tudi ustavni pritožbi. Posledično je razveljavilo sklepe nižjih sodišč, hkrati pa določilo, da se zadeva vrne delovnemu sodišču v novo odločanje. V novem sojenju bo moralo sodišče upoštevati, kdaj je bila pritožnici odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena na zakonit način.

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF.

Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru delavca ponovno zaposliti na delovno mesto, kadar je nadaljevanje delovnega razmerja še mogoče, kadar pa nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče ali delavec tega ne želi, pa mora delavcu izplačati denarno odškodnino.

Kršenje drugih pravic iz delovnega razmerja je pravno priznana škoda, za katero je lahko delodajalec odškodninsko odgovoren (npr. nezakonita odločitev o disciplinski odgovornosti delavca, kršitev prepovedi diskriminacije, neizplačilo plač ipd). Zakon dopušča pavšalno odškodnino, kadar bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške.

Delavec lahko ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim delovnim sodiščem v skladu z ZDR-1 zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice. Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega razmerja, sodišče ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna ustrezno denarno odškodnino v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Delavec pa lahko pred vložitvijo neposrednega sodnega varstva v skladu z ZDR-1 vloži pritožbo na svet javnega zavoda po ZOFVI.

Preberite:

 • Posebnost po ZOFVI - pritožba na svet javnega zavoda pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
 • Oblika in vsebina odpovedi
 • Odpovedni roki
 • Odpravnina
 • Obveznosti v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Reševanje presežkov
 • Pravice delavcev, katerih delo postane nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov v zavodu
 • Rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Obvestilo o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Možnost odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (91. člen ZDR-1)
 • Obveznosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Pisno obvestilo
 • Zagovor
 • Obveznosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Pisna seznanitev z razlogi za odpoved in zagovor
 • Obveznosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu
 • Opredelitev invalidnosti
 • Faze postopka v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu
 • Ugotovitev obstoja odpovednega razloga
 • Dolžnosti in postopki v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnemu invalidu
 • Dolžnosti delodajalca po ZZRZI
 • Predlog Komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Mnenje komisije
 • Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu po ZPIZ
 • Obveznosti v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Faze v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi:
 • Ugotovitev zakonsko določenega razloga
 • Pisna seznanitev z razlogi in omogočitev zagovora
 • Posledice izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti v primeru uvedbe disciplinskega postopka zoper delavca
 • Ugotovitev kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
 • Izjava o očitanih kršitvah in zagovor

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font