Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Ukrepi na področju plač

 

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela ter glede nekaterih sprememb na področju pravic javnih uslužbencev. Določene spremembe, predvsem glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so začasne, zamik izplačila napredovanj v višji plačni razred in v višji naziv pa je trajna sprememba. Sklenjen je bil Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, hkrati pa so bili v istem Uradnem listu objavljeni tudi stavkovni sporazumi in aneksi h kolektivnim pogodbam:

I. Stavkovni sporazumi:

 1. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
 2. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
 3. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
 4. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev  med Vlado Republike Slovenije in sindikati, vključenimi v Koordinacijo stavkovnih odborov sin­dikatov javnega sektorja.

II. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:

 1. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
 2. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 3. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
 4. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
 5. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
 6. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
 7. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 8. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 9. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del,
 10. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del,
 11. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost– tarifni del,
 12. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
 13. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del,
 14. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Dogovor, stavkovni sporazumi in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev veljajo od 7. 12. 2018 in so podlaga za spremembe sistemizacij delovnih mest, kjer je treba spremeniti plačne razrede pri posameznih delovnih mestih in nazivih, na podlagi spremenjenih sistemizacij pa je treba javnim uslužbencem izdati anekse h pogodbam o zaposlitvi, v katerih se jim določita višji plačni razred in postopno izplačilo. V primerih, ko so bila določena nova delovna mesta, pa je treba javnim uslužbencem izdati pogodbo o zaposlitvi.

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so konec leta 2016 sklenili Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016), v katerem so se dogovorili tudi o načinu in rokih za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja.

Pogajanja za odpravo anomalij so potekala do sredine julija 2017, ko je bil sprejet dogovor, da se najprej odpravijo anomalije za delovna mesta, ki so uvrščena do 26. plačnega razreda, in za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, kamor se uvrščajo delovna mesta policistov, pravosodnih policistov, vojakov, gasilcev, uradnikov Finančne uprave, občinskih redarjev in pristaniških nadzornikov. Pogajanja so potekala v dveh smereh, in sicer:

 • pogajanja za spremembe in dopolnitve oziroma za aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), v kateri so v plačne razrede uvrščena orientacijska delovna mesta in nazivi, in
 • pogajanja za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam poklicev in dejavnosti.

Hkrati pa so bile pripravljene tudi spremembe in dopolnitve dveh uredb, in sicer:

 • Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/0873/08 in 6/11) in
 • Uredbe o o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/0878/08 in 85/10).

Za realizacijo dogovorjenih sprememb uvrstitev v plačne razrede in s tem višje plače javnih uslužbencev je treba izvesti naslednje aktivnosti ...

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font