Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Upokojevanje

Po več kot 12 letih od zadnje temeljite prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Državni zbor RS 4. decembra 2012 sprejel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2), katerega temeljni cilj je zagotavljanje kratko- in srednjeročne finančne stabilnosti pokojninske blagajne, ob hkratnem zagotavljanju dostojnih pokojnin vsem upokojencem. To se dosega na način, da se ustavlja nadaljnjega padanja pokojnin. S postopnim zviševanjem zakonsko določene upokojitvene starosti in podaljševanjem aktivnosti trenutnih zavarovancev je zakonodajalec zagotovil medgeneracijsko pravičnejši pokojninski sistem, ki upokojitveno starost zvišuje na raven, primerljivo z drugimi evropskimi državami, pri odmeri pokojnine pa uvaja večjo transparentnost in odvisnost višine pokojnine od vplačanih prispevkov.  Z novo pokojninsko reformo se slovenski pokojninski sistem prilagaja trenutnim demografskim trendom, hkrati pa upošteva evropske smernice na področju pokojninskega zavarovanja.

[1]

V letu 2017 je bilo glede upokojevanja javnih uslužbencev treba upoštevati določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 ter drugih ukrepih v javnem sektorju - ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16).

ZUPPJS17 je v 9. členu za leto 2017 določal, da javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki bo v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev.

Odločitev za upokojitev ali nadaljnje delo javnih uslužbencev, ki izpolnijo pogoje za upokojitev

Uvodoma je treba poudariti, da ureditev, ki določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, velja samo v javnem sektorju. Sicer pa je treba upoštevati, da pogoje, ki jih mora javni uslužbenec izpolnjevati za upokojitev, določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.

V javnem sektorju tako od 1. junija 2012, ko je bil uveljavljen ZUJF, velja, da javnemu uslužbencu po odločitvi delodajalca preneha veljati pogodba o zaposlitvi, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je zakon določal za javne uslužbence, ki so izpolnili vse pogoje za upokojitev, določene v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej tako delovno oziroma pokojninsko dobo kot starost. To pomeni, da je javnemu uslužbencu, ki bi mu prenehala pogodba o zaposlitvi na tej podlagi, bila ob upokojitvi odmerjena pokojnina brez odbitkov ...

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font