Šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2019/2020

24. 06. 2019 | Javni sektor

Rokovnik za obveščanje glede učnih gradiv za naslednje šolsko leto

  • do 31. maja ravnatelj potrdi izbor učbenikov, ki jih predlagajo strokovni aktivi
  • do 1. junija strokovni aktivi učiteljev predlagajo ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu
  • do 10. junija ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole
  • do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli oziroma objavi na svoji spletni strani
  • do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.