Izdaja pisnega obračuna plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto

31. 01. 2021

Delodajalec je delavcu do 31. januarja novega koledarskega leta dolžan izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov (četrti odstavek 135. člena ZDR-1).

Nazaj