Izplačilo regresa za letni dopust

05. 06. 2021

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta (2. in 3. odst. 131. čl. Zakona o delovnih razmerjih).

V javnem sektorju se regres za letni dopust praviloma izplačuje pri majski plači, torej pri izplačilu plače v juniju.

Glede višine regresa za letni dopust velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2020 naprej znaša minimalna plača 940,58 evra.

V javnem sektorju za leto 2020 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bi sklenjen poseben dogovor glede višine regresa za letni dopust, zato je treba upoštevati določbe ZDR-1. To pomeni, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2020 izplača regres v višini minimalne plače, torej 940,58 evra. Ker ZDR-1 določa, da se regres izplača najkasneje do 1. julija, to pomeni, da bo regres izplačan pri plači, izplačani v mesecu juniju. V primeru, da zaposlitev ne traja celotno koledarsko leto, se skladno z ZDR-1 izplača sorazmerni del regresa.

Nazaj