Oddaja poročila o odpadkih

31. 03. 2020

Če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31. 3. tekočega koledarskega leta za preteklo leto.

Povzročitelj odpadkov, ki izpolni enega izmed zgoraj naštetih kriterijev, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za okolje in prostor predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Poročilo lahko povzročitelj predloži pisno ali elektronsko. Če pa je registriran v sistem IS-Odpadki, lahko poročilo odda direktno iz sistema. Obrazec o nastajanju odpadkov najdete na spletni strani ARSO. Povzročitelji odpadka morate poročilo oddati sami, ne glede na to, da ste pooblastili prevzemnika odpadka za izpolnjevanje in podpisovanje elektronskih evidenčnih listov. To pooblastilo vas ne razbremeni obveznosti poročanja.

Izvirni povzročitelj odpadkov, ki redno izvaja svojo dejavnost na različnih krajih v RS, pripravi poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ločeno po krajih nastanka, združenih na statistično regijo natančno.

V poročilo ne navajate odpadkov, ki se glede na zakonodajo obvezno prepuščajo zbiralcu in tako zanje ne dobite evidenčnega lista.

Obrazce in navodilo lahko najdete na spletni strani ARSO ali si jih prenesete TUKAJ.

Nazaj