Pisno obvestilo javnemu uslužbencu o napredovanju v plačne razrede

31. 03. 2021 | Javni sektor

Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače. Delodajalec hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku za ocenitev, torej do 31. marca (7. člen uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede).

Nazaj