Začetek uporabe Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

01. 09. 2019 | Javni sektor

V Uradnem listu št. 45/19 je objavljen nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov  za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Veljati začne 1. 9. 2019.

Ta določa organizacijo in povračilo prevoznih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih v skladu s predpisi zagotavlja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna. 

Besedilo pravilnika je TUKAJ.

Nazaj