Začetek uporabe ZOFVI-K

01. 09. 2019 | Javni sektor

V Uradnem listu RS, št. 46/2016, z dne 30. junij 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-K), ki prinaša več novosti tudi na področju varstva osebnih podatkov. Poglavje »XVII.a ZBIRKA PODATKOV« in členi 135.a, 135.b, 135.c in 135.č se namreč nadomestijo z novim poglavjem »XVII.A ZBIRKE PODATKOV« ter členi 135.a do 135.e, ki določajo pravne podlage za centralne evidence (šolajočih in zaposlenih) in njihovo povezovanje za različne namene. Glede na določbe 13. člena ZOFVI-K se členi 135.a, 135.b, 135.c, 135.č, 135.d in 135.e začnejo uporabljati tri leta od dneva uveljavitve tega zakona, kar pomeni, da se začnejo uporabljati s šolskim letom 2019/2020.

Več o novosti preberite v prispevku: Spremembe ZOFVI-K na področju varstva osebnih podatkov se uporabljajo od 1. 9. 2019 dalje

Nazaj