Zagotavljanje sredstev za stroške dela

31. 01. 2021

V 6. členu ZIPRS2122 ureja obveznost zagotavljanja sredstev za stroške dela in določa, da mora neposredni uporabnik najpozneje do 31. januarja 2021 na svojih plačnih kontih in na kontih, na katerih zagotavlja sredstva za stroške dela zaposlenih pri posrednih uporabnikih državnega proračuna, s prerazporeditvami pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta zagotoviti zadosten obseg pravic porabe za pokritje vseh navedenih obveznosti do konca tekočega leta.

Nazaj