Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Inšpekcijski nadzori

Razvoj nadzora v slovenskih šolah1

Leta 1961 je izšel prvi povojni zakon, ki je podrobneje uredil delovanje prosvetno-pedagoške službe na Slovenskem. Nekaj značilnosti novega zakona:

 • ukinjene so okrajne inšpekcijske službe,
 • ustanovijo se občinski in okrajni zavodi za prosvetno-pedagoško službo, ki naj jim republiški zavodi (Zavod za napredek šolstva in Zavod LRS za strokovno izobraževanje) nudijo strokovno pomoč.

Zavod za napredek šolstva se je leta 1963 preoblikoval v samostojni zavod, voden po načelih družbenega samoupravljanja. Leta 1965 sta se združila Zavod LRS za strokovno izobraževanje in Zavod za napredek šolstva v Samoupravni zavod za šolstvo SR Slovenije.

Leta 1969 se je omenjeni Zavod na podlagi Zakona o pedagoški službi2 preoblikoval v enovit zavod in preimenoval v Zavod za šolstvo SR Slovenije. Zavodu za šolstvo je zakon naložil nalogo spremljanja in zagotavljanja kakovosti delovanja šol, torej tudi nadzor na delom. Nadaljnje večje organizacijske in vsebinske spremembe je Zavod doživel šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je otresel nadzorne funkcije. Nova šolska zakonodaja leta 1996 je korenito razmejila in spremenila vlogo posameznih podpornih podsistemov vzgoje in izobraževanja (nadzor, svetovanje, izobraževanje, spremljanje in evalvacija). Nadzor na podlagi Zakona o šolski inšpekciji3 je začel izvajati Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Preberite:

 • Nekaj značilnosti zakona o šolski inšpekciji (v nadaljevanju ZSolI)
 • »Trdi« in »mehki« ukrepi šolske inšpekcije
 • Predvidene oblike inšpekcijskega nadzora
 • Pooblastila inšpektorjev
 • Izvedenci za pedagoško stroko
 • Izvajanje dela šolske inšpekcije
 • Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost nadzora
 • Nekaj najpogostejših ugotovitev šolske inšpekcije v dosedanjem delu
 • Ravnatelj kot varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • Presoja zakonitosti delovanja šole

Sistem plač v javnem sektorju in nadzor

Dopolnitev ureditve sistema plač v javnem sektorju, sprejeta v letu 2010, je vzpostavila tudi dodatni mehanizem nadzora na izvajanjem zakona, na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, in sicer inšpekcijski nadzor. Že ZSPJS namreč določa različne oblike nadzorstva, in sicer lahko med te oblike ob inšpekcijskem nadzorstvu štejemo tudi:

 • določbe, ki določajo pristojnost ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem sektorju, za izvajanje nadzora,
 • določbe, ki pristojnost za nadzor določajo za posamezna resorna ministrstva, in
 • določbe o javnosti plač.

Glede javnosti plač v javnem sektorju je treba opozoriti, da ZSPJS v posebnem členu zagotavlja javnost plač v javnem sektorju, saj določa, da so:

 • plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo,
 • uporabniki proračuna podatke o plačah dolžni posredovati ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju,
 • uporabniki proračuna podatke o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena ZSPJS dolžni posredovati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju,
 • uporabniki proračuna lokalne skupnosti dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu lokalne skupnosti.

Sistem javnih uslužbencev in inšpekcijski nadzori 

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) od pričetka uporabe tega zakona deluje tudi inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. Ta inšpekcija predstavlja obliko nadzora nad izvajanjem tega zakona, pri čemer je treba posebej opozoriti, da se sicer večina nadzora nanaša na nadzor nad izvajanjem zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, torej se večina nadzora izvaja v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti. Glede na to, da prvi del ZJU velja za celoten javni sektor, kamor v skladu s 1. členom zakona sodijo tudi javni zavodi (torej tudi javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, je treba tudi v teh javnih zavodih upoštevati pristojnosti inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font