Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Nova zakonodaja

V Uradnem listu RS št. 69/18 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola. Ta prinaša:

 1. posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in
 2. nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet.

Spremenjeni predmetnik in učna načrta se začnejo uporabljati v šolskem letu 2019/20.

Dosedanji učni načrt Slovenščina od šolskega leta 2019/20 dalje ni več del predmetnika osnovne šole in se preneha izvajati, ker ga nadomesti posodobljen učni načrt Slovenščina. 

Spremenjen vzgojno-izobraževalni program iz te odredbe bo objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

V Uradnem listu št. 43/18 je objavljen nov Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.

Veljati je začel 7. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2018.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi 29. člena Zakona o vrtcih, ki umešča poseben ukrep, s katerim želi država izboljšati delež vključenih otrok v vrtce v letu pred obveznim vstopom v osnovno šolo. Ob dejstvu, da je izven institucionalne vzgoje 9 % otrok v letu pred vstopom v osnovno šolo, bi s ponudbo krajših programov, ki bi bili za starše popolnoma brezplačni, dosegli vključevanje otrok, ki so trenutno izven sistema. Za pravočasno organiziranje izvajanja krajših programov, v katere bodo vključeni otroci leto dni pred vstopom v osnovno šolo in za zagotovitev njihovega financiranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi v državnem proračunu, je bil sprejet ta pravilnik, ki opredeljuje pogoje za organiziranje, delovanje in financiranje krajših programov.

Celotni pravilnik je na voljo TUKAJ

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011, 56/2014, 66/2015, 47/2017, 24/2018) ureja normative in standarde za izvajanje:

 • prilagojenega programa za predšolske otroke,
 • prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
 • prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
 • prilagojenih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe,
 • posebnega programa (Post)rehabilitacijski praktikum in
 •  vzgojnih programov

v šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šole in zavodi).

Merila za oblikovanje oddelkov in skupin za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojenih izobraževalnih programov z enakovrednim izobrazbenim standardom in za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja se uporabljajo tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki imajo enote ali oddelke za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 24, je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Pravilnik prinaša vsebinske in nekaj redakcijskih sprememb, ki se bodo začele uporabljati v šolskem letu 2018/2019.

V Uradnem listu št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Prinaša kar nekaj sprememb:

V Uradnem listu RS, št. 55/2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela – ZID-1A, ki je pričel veljati 21. oktobra 2017.

Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile inšpekciji dela učinkovitejše delo, saj vsebuje nove možnosti ukrepanja inšpektorja. Bistvena novost namreč je, da lahko inšpektor za delo odredi delodajalcu, da mora z določeno osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa navedeni ukrep velja samo v točno določenih primerih, ki jih določa zakon. Gre namreč za primere, ko pri delodajalcu delajo delavci, s katerimi nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ampak opravljajo delo na drugačni pravni podlagi, obstajajo pa elementi delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1 (na primer delo na podlagi s. p., čeprav delavci opravljajo delo v prostorih delodajalca, po njegovih navodilih in z njegovimi sredstvi ter izključno za njega).

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr.), ki so jo podpisale pogodbene stranke, to je Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, in reprezentativni sindikati (SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR in Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze) kot stranke na strani delavcev, se nanaša na spremembe ureditve delovnega časa.

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 45/2017, 25. avgusta 2017, veljati pa so začele naslednji dan po objavi, torej 26. avgusta 2017, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2018, razen 3. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve. Ta člen omogoča, da se nova ureditev delovnega časa uveljavi na izbranih zavodih in se tudi spremlja v praksi.

V Uradnem listu RS št. 55/2017 dne 6. 10. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: zakon).

Zakon sledi spremembam, objavljenim v zadnjem Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2017), in delovno mesto pomočnik vzgojitelja v celotnem besedilu zakona nadomesti z novo poimenovanim delovnim mestom »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«. Že vrsto let ti strokovni delavci opozarjajo na neskladje med poimenovanjem delovnega mesta in med nazivom pridobljene strokovne izobrazbe po končanem srednješolskem izobraževalnem programu predšolska vzgoja, ko si oseba pridobi naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Preimenovanje delovnega mesta se začne uporabljati s 1. 9. 2018 ... 

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font