Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Vsebina[Skrij]

Novinarski kodeks

Za lažje sodelovanje z mediji mora zavod, še posebej pa njen ravnatelj, ki šolo običajno zastopa v javnosti, poznati osnove novinarskega kodeksa in Zakona o medijih. V nadaljevanju navajamo najpomembnejša novinarska načela (kodeks je v celoti objavljen na spletnem naslovu http://www.razsodisce.org/razsodisce/kodeks_ns_txt.php):

 • Novinar ne sme skrivati svoje identitete. Če dvomite o istovetnosti novinarja, preverite v redakciji medija, ki ga novinar navaja. Mediji vse pogosteje seznam sodelavcev objavljajo na svojih spletnih straneh.
 • Novinar mora preveriti točnost informacij ter priznati in popraviti storjene napake.
 • Novinar mora pridobiti odziv tistih, ki jih zadevajo obtožbe v prispevkih, oziroma pridobiti mnenje vseh v zgodbo vpletenih strani.
 • Novinar mora opozoriti, katere informacije v prispevku so nepotrjene.
 • Vir informacije mora biti naveden, mogoče pa se je dogovoriti za anonimnost vira (ta je znan samo novinarju).
 • Novinar ne sme zamolčati pomembnih informacij.
 • Ponarejanje dokumentov, plagiati in prikrojevanje niso dopustni.
 • Novinar se mora izogibati nedovoljenim načinom zbiranja informacij. Če pogovor snema, mora o tem sogovornika obvestiti.
 • Komentar novinarja mora biti ločen od podajanja informacij.
 • Če je novinar vpleten v dogodke oziroma obstaja konflikt interesov, o katerih poroča, mora to razkriti.
 • Novinarska sporočila morajo biti jasno ločena od oglaševalskih besedil.
 • Pravico posameznika do zasebnosti mora novinar spoštovati. Poseg v zasebnost je dovoljen, kadar obstaja javni interes.
 • Brez vednosti novinarja ali proti njegovi volji prispevek ne sme biti spremenjen.

   

Zakon o medijih

Novinar je svoje napake dolžan priznati in popraviti, kar mu narekuje tudi Zakon o medijih. Ta virom, obravnavanim v prispevku, in drugim prizadetim daje možnost, da na napake opozorijo in zahtevajo popravek. Vendar je treba znati razlikovati med različnimi možnostmi odzivov na medijsko poročanje. Zakon razlikuje med naslednjimi načini:

 • Popravek. Popravek pomeni dejansko popravo objavljenih napačnih dejstev. Pod popravek je običajno podpisan novinar.
 • Prikaz nasprotnih dejstev. Besedilo, v katerem prizadeti v izvorno objavljenem prispevku izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem prispevku.
 • Odmev. Odmev je besedilo, ki ga lahko pripravi katera koli zainteresirana oseba, ki želi predstaviti svoje mnenje o objavljeni tematiki. Ni nujno, da je oseba, ki odmev pripravi, neposredno omenjena oziroma prizadeta v izvornem prispevku.

Po zakonu imate po objavi prispevka na voljo 30 dni za oddajo zahteve po objavi odziva, medij vam mora na to odgovoriti v 24 urah. Rok, daljši od navedenega, je po Zakonu o medijih zavrnitveni razlog za objavo. Vaš odziv ne sme biti daljši od prispevka oziroma dela prispevka, na katerega se nanaša; tudi nesorazmerna dolžina odgovora je lahko vzrok, da medij objavo zavrne. Zahtevo mora oddati pooblaščena oseba, ki mora upoštevati uradno določen delovni čas medija.

V kategoriji ZAKONODAJA/ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA lahko najdete Zakon o medijih. 

Zahteva po avtorizaciji

V praksi se pogosto zgodi, da sodelujoči z mediji napačno dojemajo namen avtorizacije. Avtorizacija ne pomeni popravkov po želji /intervjuvanca, temveč je namenjena preverjanju informacij in pravilnosti razumevanja izjav. Intervjuji so na željo intervjuvanca lahko avtorizirani, vendar intervjuvanec vsebinsko ne sme spreminjati svojih izjav.

Avtorizirati je mogoče le lastne izjave, ne pa tudi naslova, podnaslova in uvoda – ti so izključno v domeni novinarja. Zato novinar tudi ni dolžen v avtorizacijo posredovati celotnega članka, ampak lahko pošlje le izjave osebe, ki avtorizacijo zahteva. Intervjuvanci neredko pričakujejo, da bodo v avtorizaciji lahko pripisovali in izločali po želji; zgodi se na primer, da bi neprijetno vprašanje, na katero je ravnatelj v intervjuju v živo odgovoril, radi pri avtorizaciji izbrisali. S takšnimi zahtevki boste dosegli kvečjemu nasproten učinek, kot si ga želite.

Dogaja se tudi, da si sogovornik želi »odobritev prispevka« oziroma želi preprečiti njegovo objavo. Izjave v stilu »Prepovedujem vam objavo te informacije« bodo brez učinka.

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost je temelj sporočanja informacij medijem, pogosto pa je neustrezno zastavljeno, ker oseba, ki ga sestavlja, ne pozna vsebinskih in drugih potreb novinarja. Od poznavanja teh je močno odvisno, kako dobro boste napisali sporočilo za javnost oziroma kako učinkovito bo njegovo pošiljanje.

Med najpogostejšimi napakami, ki jih pri komuniciranju z novinarji zagrešijo predstavniki organizacij, so:

 • nejasen namen komuniciranja,
 • neustrezna oblika sporočila,
 • preveč informacij,
 • premalo dejstev,
 • nezadovoljene želje oziroma potrebe novinarja.

Vse navedene napake se nanašajo tudi na sporočilo za javnost, ki mora biti dovolj kratko, jedrnato in zanimivo, da pritegne medij, hkrati pa dovolj informativno, da vzbudi zanimanje za temo.

Oblika sporočila za javnost

Sporočilo za javnost mora biti tudi ustrezno oblikovano, da pritegne pozornost, olajša branje in poudari najpomembnejše.

 • Dobro sporočilo za javnost je napisano na eni strani formata A4.
 • Če to zaradi obsežnosti ali pomembnosti informacije ni mogoče, se omejite na dve strani, vendar ob koncu prve navedite, da se sporočilo nadaljuje na naslednji strani.
 • Uporabite papir z logotipom šole in pregleden tip pisave.
 • Uporabljajte nezapletene, ne predolge povedi, ki naj ne vsebujejo veliko vrinjenih in odvisnih stavkov.
 • Sporočilo za javnost vedno lektorirajte.
 • Na vrhu navedite osnovne podatke o zavodu, kraj in datum ter pripis »Za takojšnjo objavo«.
 • Vsa dodatna gradiva morajo biti urejena; jasno mora na primer biti zapisano, kdo in v kakšnem vrstnem redu je na fotografiji.
 • Vedno na koncu poudarite, da ste na voljo za dodatna pojasnila; najbolje je, če navedete konkretno osebo in njene direktne kontakte.

Vsebina sporočila za javnost

S sporočilom za javnost zavod napoveduje večje dogodke, sporoča pomembne novice ali se odziva na obtožbe. Ne pretiravajte s pogostim pošiljanjem velikega števila sporočil za javnost; majhne spremembe v organizaciji ali na primer nakup novih klopi – čeprav so bile te nujno potrebne in bodo izboljšale kakovost učnega procesa – niso novica. Preden pošljete sporočilo, se vprašajte, ali bi vas podana novica zanimala kot bralca časopisa. Če je odgovor ne, ni potrebe po sporočilu za javnost.

Pri pisanju sporočila za javnost bodite pozorni na naslednje:

 • Najpomembnejše informacije navedite na začetku sporočila za javnost v obliki poudarkov po alinejah ali kratkega uvoda. Ta del mora biti napisan tako, da poda zaokroženo informacijo, tudi če novinar ne prebere ostanka sporočila.
 • Največ pozornosti namenite ravno poudarkom in naslovu sporočila za javnost. Ta naj bo čim bolj konkreten, na primer »Šola XY ima največ zlatih maturantov v Sloveniji«. Naslov »Velik uspeh šole XY na maturi« je bistveno manj zanimiv, predvsem pa preveč splošen. Tudi če poudarjate družbeno odgovorna dejanja, bodite konkretni. Ne naslovite sporočila »Šola XY prispeva k varstvu okolja«, ampak raje »Učenci in učitelji šole XY zbrali tono odpadnega papirja«.
 • V nadaljevanju besedila, torej za uvodom, navajajte podrobnejše informacije oziroma razširite poudarke, pri čemer sledite hierarhični piramidi (najprej najbolj pomembno).
 • Medijev ne zanimajo tehnične podrobnosti nekega razpisa ali raziskovalne naloge, s katero je učenec zmagal na tekmovanju.
 • Mediji si želijo dejstev, ne nalaganja. Izogibajte se razvlečenim poetičnim stavkom o pomenu znanja za razvoj družbe.
 • Raziskave kažejo, da lahko predstavnik organizacije doseže večjo odzivnost pri medijih, če jim posreduje že pripravljene zgodbe, opremljene s potrebno dodatno opremo, kot so fotografije in posnete izjave. Tako imenovani informacijski paketi so nekakšna nadgradnja sporočila za javnost, ki novinarjem prihrani čas, ki bi ga ti sicer porabili za zbiranje informacij.
 • V zadnjem delu sporočila za javnost na kratko podajte najpomembnejše informacije o šoli, njenih preteklih dosežkih in prizadevanjih, povezanih z glavno temo sporočila. Če komunicirate zmago učenca, na koncu navedite, koliko učencev šole je v preteklosti že zmagalo na tekmovanju.
 • Preden sporočilo za javnost pošljete, ga zgostite in po potrebi skrajšajte.

Pošiljanje sporočila za javnost

Sporočilo za javnost je namenjeno najširšemu krogu medijev, zato je obsežna adrema oziroma seznam prejemnikov pomemben.

Vendar pa nima smisla vseh medijev obveščati o vsem – finančnega analitika ne zanimajo šolski dosežki ali spremembe v organizaciji, ki jih narekujejo vladni ukrepi, družabnega kronista ne javni razpisi. Ne obremenjujte novinarjev s pošiljanjem pogostih sporočil po nepotrebnem.

Samo pošiljanje sporočila za javnost sicer ni dovolj za zagotovitev večjega števila objav. Za številčnost objav je treba vsaj ključne medije tudi osebno opozoriti na sporočilo. Koristno jih je poklicati, preveriti, ali so sporočilo dobili in ali potrebujejo dodatna gradiva ali izjave.

Če boste vsem medijem posredovali enako sporočilo za javnost, bodo vse objave podobne, nekaterih medijev pa zgodba sploh ne bo zanimala. Če bi spremenili osredotočenost sporočila, pa bi morda dosegli objavo. Če ponovno vzamemo primer zmage na šolskem tekmovanju – če gre za specializirano panožno revijo, jih bodo morda zanimale podrobnosti o raziskovalnem delu, medtem ko novinar splošnega časopisa teh ne potrebuje.

Zato prilagodite komuniciranje oziroma sporočilo za javnost mediju. Eden od načinov je neposredni stik z novinarjem za določeno področje; pošljete sporočilo za javnost, vendar hkrati usmerjeno in osebno razložite, zakaj je zgodba zanimiva. Številne zgodbe je mogoče obdelati z več vidikov, zato nanje glejte široko. Če vztrajate samo na sporočilu za javnost, s tem omejujete objave.

Še nekaj tehničnih opozoril:

 • Kadar sporočilo za javnost pošiljate, v Zadevo elektronske pošte navedite naslov oziroma vsebino sporočila, ne zgolj »Sporočilo za javnost«. Mediji dnevno prejmejo tudi več deset sporočil za javnost, zato jih, če imajo preveč splošne naslove, lahko spregledajo.
 • Ne pretiravajte s pošiljanjem dodatnih gradiv. Če boste elektronski pošti pripeli kup visokoresolucijskih fotografij, se lahko zgodi, da sploh ne bo prišla do naslovnika.
 • Gradiva raje naložite na strežnik in novinarjem posredujte geslo za dostop.
 • Pazite tudi, da naslove prejemnikov umestite v polje »Skrito« in celotne adreme ne posredujete vsem prejemnikom.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji UPORABNA ORODJA/ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA/VODENJE IN KOMUNIKACIJA lahko najdete:

- Primer sporočila za medije I
- Primer sporočila za medije II
 

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font