Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencev v letu 2020

02. 11. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Po večletni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti skladno z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021, UL, št. 75/19) je namreč določal, da se redna delovna uspešnost ne izplačuje do 30. 6. 2020.

Javni uslužbenci so tako lahko spet upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti, pri čemer pa bo treba biti pozoren na vsa pravila, ki jih določata zakon in KPJS. Da boste izplačevanje redne delovne uspešnosti izvajali pravilno ter v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo, vas vabimo, da se spremljate posnetek strokovnega online izobraževanja, kjer predavateljica Štefka Korade Purg podaja vsa pojasnila glede zakonske ureditve in glede ureditve področja redne delovne uspešnosti v kolektivni pogodbi, kar je še posebej pomembno, saj boste le s poznavanjem vsebine ter ureditve lahko pravilno uporabili tabele za izračun obsega sredstev za redno delovno uspešnost, za ocenjevanje javnih uslužbencev skladno s kriteriji za redno delovno uspešnost ter za delitev sredstev za redno delovno uspešnost.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj