Novosti pri plačah in drugih prejemkih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

09. 11. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je bil podpisan 13. oktobra in začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu.

Področje vzgoje in izobraževanja je zelo zahtevno področje, ki je tudi pri kadrovskih zadevah, plačah in drugih pravicah iz delovnega razmerja v tem jesenskem času deležno različnih in številnih sprememb. Za zakonito in pravilno ravnanje je treba te novosti poznati in jih tudi upoštevati, zato na seminarju predstavljamo:

  • spremembe iz dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ki je bil podpisan 13. oktobra in bo objavljen v Uradnem listu,
  • spremembe iz parafiranega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ki bodo veljale po potrditvi sindikatov in objavi v Uradnem listu,
  • spremembe pravilnika o napredovanju v nazive, ki uvaja strokovne nazive pomočnikom vzgojiteljem,
  • spremembe na področju obračuna plač in enotne metodologije ter pravne podlage,
  • bistvene dileme glede povračil stroškov.

Na online seminarju predstavljamo aktualne novosti, vas posebej opozorili na posebnosti pri pripravi novih pogodb in aneksov k pogodbam o zaposlitvi, razjasnili dileme glede obračuna plač ter stroškov in izpostavili najpogostejša vprašanja pri izvajanju teh obveznosti.

Novosti in napotke predstavlja Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj