Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2023

27. 2. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Tudi v letu 2023 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil sicer spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.

Rok za izvedbo ocenjevanja pa se ni spremenil in je treba delovno uspešnost javnih uslužbencev še vedno oceniti in določiti ocene do 15. marca. Pri obeh postopkih pa se še vedno pojavljajo nepravilnosti in napake, na katere opozarja tudi inšpekcija za sistem plač v javnem sektorju, na neenako obravnavo, kljub enotni pravni podlagi, pa opozarjajo tudi zaposleni sami. Vse to pa lahko vpliva tudi na medsebojne odnose in s tem tudi na uspešnost opravljanja dela, zato je pomembno, da postopke izvedemo skladno s predpisi.

Aktivnosti v zvezi s tem se torej začnejo v januarju in se proti koncu koledarskega leta zaključijo najprej s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje in nato z izplačilom iz naslova napredovanja pri plači za mesec december. Zato je nujno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter se seznanite z novostmi na tem področju.

Na online seminarju je predstavljena veljavna ureditev ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, z opozorili na spremembe in novosti, razjasnjene so dileme in izpostavljena najpogostejša vprašanja pri izvajanju teh obveznosti, zato vas vabimo, da si ga ogledate.

Predava Štefka Korade Purg.

Program:

 • aktualne pravne podlage, ki urejajo ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • postopek letnega ocenjevanje delovne uspešnosti;
 • kriterije za ocenitev javnega uslužbenca,
 • napotke, kdaj javnega uslužbenca oceniti in kdaj ne,
 • do kdaj je treba izvesti ocenjevanje,
 • pravno varstvo javnih uslužbencev v zvezi z oceno,
 • kako poteka preizkus ocene delovne uspešnosti,
 • kateri pogoji za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred morajo biti izpolnjeni,
 • kako se šteje obdobje napredovanje javnih uslužbencev in v katerih primerih se to prekine,
 • kako in do kdaj se ugotavlja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev,
 • kdaj javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoje, napredujejo,
 • kako poteka napredovanje javnih uslužbencev iz plačne skupine B (direktorji, ravnatelji);
 • katere so najpogostejše napake in dileme iz prakse ocenjevanja in napredovanj javnih uslužbencev …

Gradivo je na voljo TUKAJ.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj