Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v 2021 – odgovori na vaša vprašanja

04. 2. 2021 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Predogled vsebine

Tudi v letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred.

Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju in se zaključijo v marcu, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter se seznanite z novostmi na tem področju.

Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj