Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021

30. 9. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pri določanju in izplačevanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba od junija 2021 dalje upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v začetku junija 2021 v okviru odprave varčevalnih ukrepov na tem področju. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov dela je namreč temelj dobrega kadrovskega poslovanja, s čimer seveda prispevamo k zadovoljstvu zaposlenih in se izognemo inšpekcijskim nadzorom ter morebitnim ukrepom.

Na online seminarji je celovito predstavljena ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov z upoštevanjem vseh sprememb in novosti ter s posebnim poudarkom na predstavitvi ureditve obveščanja uporabnikov in objavljanja podatkov o višini teh prejemkov.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj