Preverjanje pogojev in postopek napredovanja javnih uslužbencev

27. 10. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Tudi v letu 2022 se je za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) pa je bil spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.

Aktivnosti v zvezi z ocenjevanjem so se torej začele v januarju, javne uslužbence je bilo treba oceniti do 15. marca, do 15. novembra pa je treba izvesti  postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Višja plača iz naslova napredovanj v višji plačni razred javnim uslužbencem pripada s 1. decembrom,  zato je nujno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje ter se seznanite z novostmi oziroma spremembami na tem področju.

Napotke podaja Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj