Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Administracija

 

Vprašanje: Ali lahko vzgojiteljica v vrtcu posreduje podatke o otroku tistemu staršu, ki v tistih dnevih nima določenih stikov?

Odgovor: Kako izpeljati pogovor starši predšolske deklice, ko gre za primer, ko sta starša razvezana že nekaj let in do sedaj še nista ničesar sporazumno rešila (stiki, preživnina ... in drugo), situacija pa je vedno slabša. Dekličina mama je namreč vsa razburjena prišla na vrata igralnice in potem na hodniku glasno očitala vzgojiteljici, da ona ne sme dajati očetu informacij o dekličinem počutju v vrtcu za tiste dni, ko je deklica  pri mami. Mama je tudi prinesla sodbo s sodišča, vendar o tem nič ne piše. Celo stiki še niso določeni dokončno. Očetu bi lahko podajali informacije kadarkoli si to želi, saj nima prepovedi stikov ali drugih omejitev s strani sodišča. 

Vprašanje: Ali je podatek o številu dni dopusta določenega javnega uslužbenca informacija javnega značaja?

Vprašanje: Ali lahko na spletni strani šole objavite zapisnike sveta šole, ne da bi prekrili osebne podatke zaposlenih in članov sveta šole?

Odgovor: Glede na to, da so lahko zapisniki sveta zavoda opredeljeni kot informacija javnega značaja, njihova objava na spletu ni sporna, če ne obsega objave varovanih osebnih podatkov.

Vprašanje: Organizacija, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, bi s socialnimi partnerji rada pristopila k organizaciji počitnic na morju za posamezne otroke, pri čemer bi ob izboru upoštevala tako socialni kot zdravstveni vidik (klimatsko zdravljenje otrok, ki takšen pristop potrebujejo, vendar si zaradi socialnih razmer tega njihovi starši ne morejo privoščiti). Ali lahko šole takšni organizaciji za namen organizacije letovanja posredujejo osebne podatke otrok; imena in priimke otrok, imena in priimke njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, naslovov prebivališč in druge kontaktne podatke?

Odgovor: ZVrt in ZOsn ne dopuščata posredovanja osebnih podatkov otrok in učencev različnim društvom in organizacijam za opisani namen – organizacijo letovanja.

Vprašanje: 

Svet zavoda je občini soustanoviteljici poslal sklep za pridobitev pisnega mnenja o kandidatu, prijavljenem za delovno mesto ravnatelja. Občina ima rok za podajo mnenja 20 dni od prejema sklepa. Vemo, da mnenje občine ni zavezujoče, oz. če ga ne prejmemo v roku 20 dni, lahko Svet kljub temu nadaljuje po sprejeti časovnici  in predpisanih rokih brez pridobljenega mnenja občine. Ampak občina nas je opozorila, da imajo občinsko sejo šele v sredini meseca maja  in da šele na tej seji podajo mnenje. Skratka namignili so nam, da naj se mi (Svet zavoda s svojo časovnico) prilagodi občini. Kako lahko ravnamo?

Odgovor:

Kot je že odgovorjeno v samem vprašanju, ima občina skladno 7. odstavkom 53. a člena rok za pripravo mnenja 20 dni. Po izteku 20-dnevnega roka lahko svet šole odloča brez tega mnenja, kot to določa 8. odstavek istega člena ...

Vprašanje: Učiteljski zbor poda pisno mnenje k izbiri kandidata za ravnatelja/ico. V zakonodaji (ZOFVI) piše da je glasovanje tajno ... nato se oblikuje mnenje, ki ga posredujejo Svetu zavoda. Zanima me, kako je z glasovanjem, če je prijavljen samo 1 kandidat/ka. Je postopek glasovanja za oblikovanje mnenja lahko tudi drugačno (javno, brez glasovnic in volilne komisije itd.)? Kako bi potem potekal postopek glasovanja, oblikovanja mnenja v učiteljskem zboru, v svetu staršev itd.? 

Odgovor: 

1. Glede na določilo ZOFVI (53. a člen, 1. alineja) je v postopku imenovanja ravnatelja pomemben korak pri delu sveta šole tudi pridobitev mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora šole (v nadaljevanju učiteljski zbor). Pri tem je potrebno upoštevati naslednja izhodišča ...

Vprašanje: Ali lahko občina, ko sodeluje v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja, zahteva dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov, ki jo potem občinski uslužbenci kopirajo za vse svetnike, ti pa lahko dokumentacijo odnesejo domov, jo izročijo nepooblaščenim osebam ipd.?

Odgovor: Obstoječe pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v konkretnem primeru izhajajo iz ZOFVI (53.a člen), ZLS in ZVOP-1. Navedene pravne podlage omogočajo, da se tisti svetniki, ki bodo sodelovali pri podaji mnenja na kandidaturo v postopku imenovanja ravnatelja, seznanijo s tistimi osebnimi podatki kandidatov, ki so nujni za oblikovanje mnenja lokalne skupnosti.

Vprašanje: Ali lahko občina, ko sodeluje v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja, zahteva dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov, ki jo potem občinski uslužbenci kopirajo za vse svetnike, ti pa lahko dokumentacijo odnesejo domov, jo izročijo nepooblaščenim osebam ipd.?

Odgovor: Obstoječe pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v konkretnem primeru izhajajo iz ZOFVI (53.a člen), ZLS in ZVOP-1. Navedene pravne podlage omogočajo, da se tisti svetniki, ki bodo sodelovali pri podaji mnenja na kandidaturo v postopku imenovanja ravnatelja, seznanijo s tistimi osebnimi podatki kandidatov, ki so nujni za oblikovanje mnenja lokalne skupnosti.

Vprašanje: Ali lahko učenci snemajo pouk z mobilnim telefonom in tako dokazujejo »slabo« delo učitelja?

Odgovor: Takšen poseg v zasebnost (učitelja) ni varovan z določbami ZVOP-1. Gre namreč za tisti del pravice do zasebnosti, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Vprašanje: Ali mora kandidat za direktorja/ravnatelja izpolnjevati pogoje ob oddaji vloge ali na dan objave razpisa? 

Odgovor: ...

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font