Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Administracija

 

1. Kako voditi evidence o evidenčnih javnih naročilih oz. tabelo evidenčnih naročil?

 

 1. Ali lahko šola dovoli, da agencija, ki izbira otroke za filmske vloge v celovečernih filmih, s pomočjo učiteljev (šole) posreduje soglasja staršem in ali je pridobivanje soglasja za tak namen sporno?
 2. Ali imajo starši pravico do vpogleda v podatke v zvezi s šolanjem svojih otrok, ki so starejši od 18 let (ali so vpisani, kam so vpisani, katere izpite so uspešno opravili ali so prisotni pri pouku itd.)?
 3. Organizacija, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, bi s socialnimi partnerji rada pristopila k organizaciji počitnic na morju za posamezne otroke, pri čemer bi ob izboru upoštevala tako socialni kot zdravstveni vidik (klimatsko zdravljenje otrok, ki takšen pristop potrebujejo, vendar si zaradi socialnih razmer tega njihovi starši ne morejo privoščiti). Ali lahko šole takšni organizaciji za namen organizacije letovanja posredujejo osebne podatke otrok; imena in priimke otrok, imena in priimke njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, naslovov prebivališč in druge kontaktne podatke?
 4. Ali so zapisniki organov šole (svet šole, svet staršev, učiteljski in vzgojiteljski zbor) lahko javno objavljeni, npr. na spletni strani šole? Kako v takem primeru postopati z osebnimi podatki, ki so v dokumentu?
 5. Ali lahko na spletni strani šole objavite zapisnike sveta šole, ne da bi prekrili osebne podatke zaposlenih in članov sveta šole?
 6. Kako zakonodaja ureja hrambo podatkov o izrečenih vzgojnih ukrepih učencem v osnovnih šolah? Kdaj je treba te podatke iz uradnih evidenc izbrisati? Ali se ukrep brisanja podatkov nanaša tudi na morebitne druge dokumente, v katerih so lahko ti podatki (npr. zapisnike organov šole, iz katerih izhaja sklep o izrečenem ukrepu)?
 7. Osnovna šola zbira in obdeluje tudi elektronske naslove učiteljev (zaposlenih). Ali je navedeno zbirko treba prijaviti Informacijskemu pooblaščencu v Register zbirk osebnih podatkov?
 8. Ali je dopustna objava seznama učencev (imena in priimka) na oglasni deski v šoli?
 9. Ali lahko policija od šole zahteva posnetke videonadzornih kamer, ne da bi na šolo naslovila pisno vlogo in navedla razloga vpogleda?
 10. Ali lahko zavod (direktor) službeni elektronski naslov sodelavke, ki je daljši čas odsotna (1 leto) preusmeri na drugi službeni elektronski naslov brez njenega soglasja? Ali s tem kršimo zakon o varovanju osebnih podatkov (informacijska pooblaščenka) ali kakršen koli zakon?
 11. Ali so podatki o kandidatih za ravnatelja v času teka izbirnega postopka javni (prosto dostopni) in jih lahko člani sveta zavoda ali drugi udeleženci v postopku izbire (na primer občinski svetniki, po podaji mnenja) sporočijo medijem?
 12. Ali lahko učenci snemajo pouk z mobilnim telefonom in tako dokazujejo »slabo« delo učitelja?
 13. Ali šola lahko posreduje osebne podatke o zlorabah otrok centru za socialno delo (CSD) brez vednosti staršev?
 14. Ali smejo na šolski prireditvi  starši (ali drugi obiskovalci) snemati prireditev, tako da ne zajamejo le svojega otroka, ampak tudi druge nastopajoče otroke in učitelje?
 15. Ali lahko šola za potrebe vstopanja in dela v šolskih spletnih učilnicah zbira in nadalje obdeluje elektronske naslove učencev?
 16. Ali sme šola posredovati domače naslove najboljših maturantov (ali najbolj uspešnih učencev) občini, in sicer za namen obveščanja o prireditvi ob podelitvi spričeval s pohvalo, ki jo za njih pripravlja občina?
 17. Ali lahko občina, ko sodeluje v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja, zahteva dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov, ki jo potem občinski uslužbenci kopirajo za vse svetnike, ti pa lahko dokumentacijo odnesejo domov, jo izročijo nepooblaščenim osebam ipd.?
 18. Ali lahko vzgojiteljica v vrtcu posreduje podatke o otroku tistemu staršu, ki v tistih dnevih nima določenih stikov?
 1. Vpogled neizbranega kandidata na prosto delovno mesto v dokumentacijo izbranega kandidata
 2. Zapisnik inšpekcijskega nadzora na šoli kot informacija javnega značaja
 3. Prisotnost javnega delavca na delovnem mestu kot informacija javnega značaja
 4. Število dni dopusta javnega uslužbenca kot informacija javnega značaja
 5. Primer 1: Pojem informacije javnega značaja – kdaj gre za informacijo iz delovnega področja organa?
 6. Primer 2: Kdaj ni izpolnjen t.i. kriterij materializirane oblike za obstoj informacije javnega značaja?
 7. Primer 3: Kdaj lahko organ zahtevo prosilca zavrne zaradi obstoja izjeme varstva osebnih podatkov?

Ali mora šola, ki je pri zunanjem naročniku naročila storitvi e-redovalnica in e-dnevnik, pripraviti in dati v presojo notranja pravila? (Teh dokumentov nima več v papirni obliki.)

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font