Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

  • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
  • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
  • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
  • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
  • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Odločba Informacijskega pooblaščenca št.: 090-44/2011/4 z dne 31. 3. 2011

Vsebina zahteve:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo za posredovanje dopisov staršev in sosedov, na katere se predsednik sveta šole sklicuje v določenem dopisu. V omenjenem dopisu, ki je bil naslovljen na prosilca, je med drugim navedeno, da svet šole prosilcu prepoveduje sklicevanje na starše in sosede, ki niso navedeni poimensko v njegovih pritožbah, saj so starši in sosedje poslali na svet šole dopise s podpisi, s katerimi zanikajo navedbe prosilca.

Organ je izdal odločbo, s katero je zahtevo prosilca v celoti zavrnil. V obrazložitvi odločbe je navedel, da je zavrnil posredovanje dopisov staršev in sosedov, ker se osebni podatki v dopisih tako prepletajo, da jih ni mogoče prekriti. Prav tako ni mogoč delni dostop, kot ga določa 7. člen ZDIJZ, ker ni mogoče izločiti delnih podatkov, ker so v dopisu tako prepleteni.

Zoper odločitev organa je prosilec vložil pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Izvleček iz obrazložitve:

Organ je Informacijskemu pooblaščencu posredoval vso dokumentacijo, ki se nanaša na prosilčeve pritožbe, Informacijski pooblaščenec pa je po temeljitem pregledu dokumentacije ugotovil, da konkretni prosilčevi zahtevi ustrezajo trije dokumenti, in sicer:


- dopis staršev otrok z dne 29. 9. 2009,
- dopis staršev otrok z dne 2. 9. 2009 in
- dopis fizične osebe z dne 20. 9. 2009.

Po natančnem pregledu zahtevane dokumentacije je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da se v vseh treh dokumentih nahajajo osebni podatki fizičnih oseb, in sicer njihova imena ter priimki, v dokumentih pa se nahajajo tudi opisi različnih dogodkov, v zvezi s katerimi bi bili lahko posamezniki, upoštevaje naravo te zadeve, razmeroma enostavno določljivi. Pri tem je treba opozoriti, da v skladu z 2. točko 6. člena ZVOP-1 posameznik ni le določena, ampak tudi določljiva fizična oseba. Glede na to, da za posredovanje osebnih podatkov javnosti v konkretnem primeru ne obstaja ustrezna zakonska podlaga, je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da gre za t.i. varovane osebne podatke, ki predstavljajo izjemo od prostega dostopa do informacij javnega značaja v skladu s 3. točko 1. odstavka 6. člena ZDIJZ.

Informacijski pooblaščenec nadalje ugotavlja, da se na določenih mestih v dokumentih pojavljajo tudi osebni podatki delavcev šole. Ob tem je treba opozoriti, da ZDIJZ v 3. odstavku 6. člena ZDIJZ ureja t.i. »izjemo od izjem«, ki določa, da se ne glede na določbe 1. odstavka 6. člena (kjer so taksativno naštete izjeme od prostega dostopa), dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke 1. odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila določata drugače. Na podlagi navedenega je potrebno zaključiti, da imena in priimki delavcev šole, ki so navedeni na predmetnem dokumentu, oz. opisi dogodkov, na podlagi katerih bi bili delavci šole določljivi, v konkretnem primeru, zaradi določila 3. odstavka 6. člena ZDIJZ, ne sodijo v kategorijo t.i. varovanih osebnih podatkov in so na tej podlagi prosto dostopne informacije javnega značaja.

V nadaljevanju je Informacijski pooblaščenec presojal, ali je v konkretnem primeru možna uporaba instituta delnega dostopa, kot ga določa 7. člen ZDIJZ, v katerem je določeno, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena (npr. osebne podatke) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Informacijski pooblaščenec je v konkretnem primeru z vpogledom v zahtevane dokumente ugotovil, da delni dostop do dela zahtevanih dokumentov ni možen. V določenih delih posameznih dokumentov (predvsem pri opisih različnih dogodkov, življenjskih situacij) gre namreč za tolikšno vsebnost in koncentracijo varovanih osebnih podatkov, da bi razkritje teh delov dokumenta, lahko ogrozilo zaupnost osebnih podatkov posameznikov. V obravnavanem primeru je Informacijski pooblaščenec namreč ugotovil, da bi bila omogočena prepoznavnost in določljivost posameznikov že iz samih opisov dogodkov, ki so vsebovani v dokumentih, zato je odločil, da je potrebno v posameznih dokumentih prikriti tudi celotne odstavke besedila.

Glede drugih delov dokumentov je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da je delni dostop možen in se dovoli delni dostop do zahtevanih dokumentov tako, da je organ dolžan v dokumentih prekriti osebne podatke fizičnih oseb, ki niso javni uslužbenci (imena in priimke, podpise staršev otrok in nekatere navedbe, ki kažejo na osebne okoliščine posameznikov, ki so na ta način določljivi).

Končna odločitev:

Pritožbi prosilca se delno ugodi. Izpodbijana odločba se odpravi in se organu, v obliki delnega dostopa, naloži posredovanje določenih dokumentov, v preostalem delu pa se zahteva prosilca zavrne, ker je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da zahtevani dokumenti v tem delu predstavlja izjemo po 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ (varovani osebni podatki).

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font