Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Novosti 2019: delovna razmerja, plače in drugi prejemki JU

akt o sistemaPravne podlage za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela so v javnem sektorju zelo zapletene. V letu 2019 bo ponovno precej novosti, ki jih boste morali pravilno vpeljati v prakso.

Predava Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Pridružite se nam 17. 1. 2019 v Ljubljani, več o seminarju TUKAJ.

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

varnost zivil po haccp

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bo predstavildr. Mojca Jevšnik.

Datum: 14. februar 2019, več o seminarju TUKAJ

 

Finance

 

Vprašanje: Kakšna je pravilna višina izplačanih potnih stroškov delavcu, ki uporabi lastno vozilo za udeležbo na seminarju?

Odgovor: Kot podlago za izplačilo kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene je treba upoštevati (glede na to, da gre za šolo – torej javni zavod) 10. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki določa, da je uporaba lastnega vozila v službene namene možna izjemoma na podlagi dogovora med javnim uslužbencem in delodajalcem. V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga.

Vprašanje: Delavka, ki je pri nas zaposlena za polni delovni čas, dodatno v drugem zavodu opravlja pedagoško delo. Zanima me višina izplačila potnih stroškov delavca, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo.

Odgovor: Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo)u. S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel (na primer  izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo), naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom. Povračila stroškov v primerih, ko se sklepa podjemna pogodba, v zakonu niso določena.

Vprašanje: Smo italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...  Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini, ali je to napotitev delavcev? So v tem primeru kakšni posebni obrazci za izpolniti?

Odgovor: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17; v nadaljnjem besedilu: ZČmIS), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2018, v prvem odstavku 1. člena ZČmIS, ki ureja vsebino zakona, med drugim določa, da ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU. V obrazložitvi k temu členu v predlogu zakona je zapisano, da »glede na samo opredelitev vsebine zakona v prvem odstavku so iz področja uporabe izvzete napotitve javnih in pogodbenih uslužbencev…«. 

Vprašanje: Zaposlena učiteljica na glasbeni šoli korepetira zbor na sosednji osnovni šoli. Zanima me, kako pravno pravilno izplačati opravljeno delo. Ali lahko mi, glasbena šola, na osnovno šolo izdamo račun? V odloku ustanovitvenega akta imamo vpisano dejavnost: umetniško ustvarjanje. Če ja, me zanima kako pravno izplačati prejeta sredstva delavki. Učiteljica, zaposlena v glasbeni šoli, korepetira izven svoje učne obveze pevski zbor osnovne šole. 

Odgovor: 

Če učiteljica nima te obveze določene v pogodbi o zaposlitvi, da korepetira zbor na drugi osnovno šolo, potem sta dve možnosti za poplačilo tega dodatnega dela izven pogodbe o zaposlitvi, in sicer ...

Vprašanje Delavka je bila napotena na seminar. S seboj je vzela naročilnico za hotel za storitev nočitve z zajtrkom. Ko se je vrnila, je povedala, da je imela polni penzion. Ali je to dopustno, da koristi poleg nočitve z zajtrkom še ostala dva obroka v hotelu? Kako je z dnevnico? 

Odgovor:

Delavka mora imeti vnaprej odobreno, kaj lahko koristi na službeni poti ...

Vprašanje: V zavodu 2-krat letno na transakcijski račun položimo dobrodelne prispevke staršev ob obisku šolske prireditve. Ali še vedno potrebujemo pravilnik o blaganjiškem poslovanju ali lahko določbe o tem nekako vključimo v pravilnik o računovodstvu?

Odgovor: Pravila organiziranosti poslovanja z gotovino si uredi vsaka organizacija (družba, zavod, ustanova …) s splošnim aktom, ki je lahko samostojen akt ALI del pravilnika o računovodstvu ...

Vprašanje: Kateri zakon ali podzakonski akt določa, kdo potrjuje oz. podpisuje potne naloge za službeno pot ravnatelju? Ali je to v domeni ravnatelja samega? Kdo sprejme pravilnik, ki bi določal to ravnanje? Ali ravnatelj kot poslovodni organ za zaposlene in s tem tudi zase ali svet zavoda kot organ upravljanja? Kaj je pravilno in kakšna je praksa?"

Odgovor: Zavod na podlagi Zakona o računovodstvu izdela Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, v katerem med drugim tudi opredeli, kdo izdaja potne naloge, kaj vse vsebuje potni nalog, kdo ga odreja, kdo podpisuje itd.

Vprašanje: Smo javni zavod in imamo sklenjeno podjemno pogodbo z s.p. – jem. Znesek v pogodbi je bruto vrednost. S.p. nam je za opravljeno delo izdal račun (v bruto vrednosti), kjer nam je zaračunal storitve po podjemni pogodbi. Ali nam v tem primeru ob izplačilu bruto zneska s.p.-ju na njegov TRR ni potrebno obračunati prispevke in davke (6% prisp., pavš.pris. in davek)?

Odgovor: Javni zavod plača s.p.-ju po računu.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font