Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Organizacija in vodenje zavoda

 
 1. V letošnjem šolskem letu je bila vpisana učenka 6. razreda, ki je tujka. Slovenskega jezika ne zna, komunikacija z učitelji, sošolci in ostalimi zaposlenimi poteka v angleškem ali nemškem jeziku. Pri ostalih predmetih, razen slovenščine, dosega dobre rezultate. Ali lahko napreduje v višji razred, če iz predmeta slovenščine ni ocenjena?
 2. Ali lahko učitelj zavrne prošnjo staršev za proste dneve, če v je tistem času napovedano pisno ocenjevanje znanja?
 3. Ali lahko učitelj otroka, ki je prostovoljno vpisan v določeno interesno dejavnost, zavrne oziroma izpiše z razlogom, da se ne obnaša primerno oz. da krši razredna pravila?
 4. Pri določenem predmetu se vsako leto pojavi veliko število popravnih izpitov (od 5 oddelkov dijakov ima vsako leto po 40-50 dijakov na popravnem izpitu). Situacija se ponavlja že nekaj let. Kako lahko ravnatelj ravna v primeru profesorice? Kako bi lahko ukrepala šolska inšpekcija?
 5. Pomočnik ravnatelja, ki je poučeval tudi biologijo v 8. in 9. razredu, se je moral upokojiti po ZUJF-u. Rad pa bi še ostal na šoli in delal volontersko, kar koli bi potrebovali. Ali ga lahko obdržimo kot volonterskega delavca, saj do njega ne bomo imeli nobene finančne obveznosti, bi ga pa koristno uporabili pri varstvu, nadomeščanjih, podaljšanem bivanju in kjer bi bilo še potrebno?
 6. Ali lahko starši vplivajo na izbiro spremljevalca otroka s posebnimi potrebami? Ali lahko starši zahtevajo zamenjavo na razpisu izbranega spremljevalca?
 7. Vsi učitelji ne vpisujejo v dnevnik ur in vsebin celo z zamikom en mesec ali več. V kolikšnem času mora učitelj vpisati ure in vsebine posamezne učne ure v dnevnik? Ali kje obstaja zakonska podlaga za to? Ali je kakšna razlika pri vpisih v klasični dnevnik in v e-dnevnik (torej dnevnik, ki se ga vodi elektronsko?)
 8. Po zakonu je določeno, da se dnevnik in redovalnica morata voditi po predpisanem obrazcu. Ali je torej po zakonu dopustno voditi e-redovalnico in e-dnevnik, če njuna oblika in obseg vsebine nista enaka predpisanemu obrazcu? Ali bi to dilemo rešili, da bi to dokumentacijo vodili dvojno – eno tiskano na predpisanem obrazcu, drugo v e-obliki?
 9. Na šoli so učiteljice zavzele stališče, da učenci v 1. in 2. razredu ne pišejo pisnih ocenjevanj v obliki testov, saj je po njihovem mnenju to (citiram) »nepotreben stres in jim želijo pustiti nekaj otroštva«. Ko otroci pridejo v 3. razred in višje, imajo učiteljice, ki jih prevzamejo, težave z učenci, saj se vseh pisnih ocenjevanj zelo bojijo, posledično so rezultati nižji kot pri ustnem ocenjevanju. Kaj lahko stori učiteljica, ki s tem načinom dela ne strinja, ravnatelj ali starši?
 10. Učitelj, ki je prevzel eno uro nadomeščanja v razredu, kjer je učiteljica odsotna, trdi, da mora pripravo na delo napisati odsotna učiteljica, on samo prevzame izvajanje. Kako je v primeru, ko nadomeščanje traja več ur zaporedoma ali celo za daljše časovno obdobje? Kako je to urejeno z vidika odsotne učiteljice? Ona je namreč na bolniškem dopustu, kar pomeni, da ne sme opravljati delovnih obveznosti.
 11. Starši se ne strinjajo z oceno pri pisnem ocenjevanju. V pravilniku je opredeljeno, da je pritožba možna na končno oceno. Ali se lahko pritožijo na oceno iz tega ocenjevanja? Kakšen je postopek pri tem primeru?
 12. Vzgojiteljica v vrtcu je dlje časa odsotna. Poleg pomočnice vzgojiteljice je v oddelku še ena pomočnica vzgojiteljice. Ali je to dopustno?
 13. Ali lahko razrednik iz šole odnese redovalnico z opisnimi ocenami z namenom, da doma oblikuje končne opisne ocene za spričevalo? V šoli nima svojega računalnika, skupni v zbornici je zelo zaseden.
 14. Učiteljica je otroku v beležko zapisala obvestilo staršem, da se je otrok neprimerno obnašal. Ali je to dovoljeno?
 15. Ali lahko vrtec prepreči dostop do igrišča vrtca izven obratovalnega časa ostalim, tako da zaklene vrata ali kako drugače omeji dostop?
 16. Osnovna šola v trajanju šolanja od 1. do 9. razreda organizira kar 6 šol v naravi, vse so daleč iz kraja bivanja in tudi plačljive. Kakšno je stališče šolske inšpekcije glede obveznosti udeležbe na vseh?
 17. Po zakonodaji je določeno, da šola sodeluje z zdravstvenimi delavci pri preventivi pri zdravju. V skladu s tem se med poukom učence pelje na sistematske preglede k pediatrom, ki niso nujno izbrani pediatri vseh učencev v tistem razredu. Kako šola vodi evidenco teh ur? So to razredne ure, dnevi dejavnosti ali kako drugače?
 18. Šoli je bil napovedan redni nadzor. Ravnatelj je pred tem obvestil strokovne delavce, da mu predajo vse letne priprave, letne delovne načrte in priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so pripravljene do tistega dne. Te dokumente potrebuje za namene pregleda šolske inšpekcije. Ali lahko ravnatelj to zahteva?
 19. Šola ima organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki se po 14.30 uri združijo v enega. Ker otroci ne odhajajo domov ob napovedanih urah (gre za učence 1. razreda, torej po njih prihajajo starši), število učencev v razredu velikokrat presega normativ, včasih jih je celo 33. Kaj lahko v tem primeru stori učitelj in kaj mora storiti ravnatelj?

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font