Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Organizacija in vodenje zavoda

 

Vprašanje: Kdo izvaja nadzor nad izobraževanjem ravnatelja?

Odgovor: Predpisa o tem, kdo ima nadzor nad ravnateljevim izpopolnjevanjem in izobraževanjem, neposredno ni. Prav ravnatelj je tisti, ki skrbi za pripravo programa izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev. In prav ravnatelj nadzira, kako se načrtovano izobraževanje uresničuje.

Vprašanje: Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80. letih):
- učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih in
- vzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.
 
Ali ti dve strokovni delavki lahko opravljata delo poučevanje DSP (dodatne strokovne pomoči) za učence, katerim v odločbi o usmeritvi piše, da jim pripada dodatna ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?

Odgovor: Ustrezna izobrazba za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč je določena s 1. 6. točko 5. člena Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 49/13; v nadaljevanju: pravilnik) – učitelj za dodatno strokovno pomoč:

 • pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko, kdor je končal:
 • univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
 • magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika.
 • kot učno pomoč je lahko, kdor je končal:
 • univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
 • magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
 • izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč ... 

Vprašanje: Učitelj, ki je prevzel eno uro nadomeščanja v razredu, kjer je učiteljica odsotna, trdi, da mora pripravo na delo napisati odsotna učiteljica, on samo prevzame izvajanje. Kako je v primeru, ko nadomeščanje traja več ur zaporedoma ali celo za daljše časovno obdobje? Kako je to urejeno z vidika odsotne učiteljice? Ona je namreč na bolniškem dopustu, kar pomeni, da ne sme opravljati delovnih obveznosti.

Odgovor: Priprava na pouk je učiteljeva neposredna delovna dolžnost16. Torej učitelj, ki nadomešča, nima pravice zahtevati priprave na pouk od odsotnega učitelja.

Vprašanje: Ali drži, da se znižan normativ za učence z odločbo upošteva le pri oblikovanju oddelkov v obveznem programu, ne pa tudi pri oblikovanju oddelkov in skupin v razširjenem programu?

Odgovor: Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15) ureja oblikovanje oddelkov in skupin v členih od 25. do 34. člena.

Vprašanje: Vzgojiteljica v vrtcu je dlje časa odsotna. Poleg pomočnice vzgojiteljice je v oddelku še ena pomočnica vzgojiteljice. Ali je to dopustno?

Odgovor: Kadar gre za dolgotrajnejšo (tudi v naprej znano) odsotnost vzgojiteljice, je ravnatelj oz. ravnateljica dolžna najti ustrezno zamenjavo.

Vprašanje: Šola ima organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki se po 14.30 uri združijo v enega. Ker otroci ne odhajajo domov ob napovedanih urah (gre za učence 1. razreda, torej po njih prihajajo starši), število učencev v razredu velikokrat presega normativ, včasih jih je celo 33. Kaj lahko v tem primeru stori učitelj in kaj mora storiti ravnatelj?

Odgovor: Odgovor je treba iskati v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole25. V 28. členu pravilnika je določilo: »Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je 28 učencev. Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja, v katerem so učenci iz dveh razredov, je 24 učencev, iz treh in več pa 21 učencev.« Torej so mejne zgornje številke 21, 24 in 28.

Vprašanje: Šoli je bil napovedan redni nadzor. Ravnatelj je pred tem obvestil strokovne delavce, da mu predajo vse letne priprave, letne delovne načrte in priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so pripravljene do tistega dne. Te dokumente potrebuje za namene pregleda šolske inšpekcije. Ali lahko ravnatelj to zahteva?

Odgovor: Odgovor je DA.

Vprašanje: Vsi učitelji ne vpisujejo v dnevnik ur in vsebin celo z zamikom en mesec ali več. V kolikšnem času mora učitelj vpisati ure in vsebine posamezne učne ure v dnevnik? Ali kje obstaja zakonska podlaga za to? Ali je kakšna razlika pri vpisih v klasični dnevnik in v e-dnevnik (torej dnevnik, ki se ga vodi elektronsko?)

Odgovor: Dnevnik dela sodi med predpisano šolsko dokumentacijo11. Že ime pove, da ga je treba vestno in ažurno, torej sprotno voditi. Za redno vpisovanje skrbijo strokovni delavci12, ravnatelj pa je dolžan zagotoviti, da se delo tudi resnično sproti realizira.

Šola lahko vodi šolsko dokumentacijo v elektronski obliki13, kjer je prav tako treba izpolniti določena polja. Pravilnik določa: »Dokumentacija se praviloma vodi v elektronski obliki na način, da je omogočen tudi izpis na papir. Če šola vodi dokumentacijo v elektronski obliki v enotni podatkovni bazi, si mora z ustrezno programsko opremo zagotoviti dejansko ločitev uporabe in varovanje podatkov glede na njihovo naravo in pravico do razpolaganja z njimi.«

Program za elektronsko vodenje dokumentacije pa učitelju ne dopušča naknadnega vpisovanja, saj je v tem primeru potrebno ravnateljevo posredovanje, ki lahko nemudoma ukrepa.

Vprašanje: Na šoli so učiteljice zavzele stališče, da učenci v 1. in 2. razredu ne pišejo pisnih ocenjevanj v obliki testov, saj je po njihovem mnenju to (citiram) »nepotreben stres in jim želijo pustiti nekaj otroštva«. Ko otroci pridejo v 3. razred in višje, imajo učiteljice, ki jih prevzamejo, težave z učenci, saj se vseh pisnih ocenjevanj zelo bojijo, posledično so rezultati nižji kot pri ustnem ocenjevanju. Kaj lahko stori učiteljica, ki s tem načinom dela ne strinja, ravnatelj ali starši?

Odgovor: Iz samega vprašanja ni mogoče razbrati, ali gre za teste ali zgolj za naloge objektivnega tipa. Predvidevam, da gre za zadnje. Utemeljitev učiteljic je dobronamerna, vendar je treba preveriti, ali ima potrditev v pravilniku15.

Vprašanje: Pri določenem predmetu se vsako leto pojavi veliko število popravnih izpitov (od 5 oddelkov dijakov ima vsako leto po 40-50 dijakov na popravnem izpitu). Situacija se ponavlja že nekaj let. Kako lahko ravnatelj ravna v primeru profesorice? Kako bi lahko ukrepala šolska inšpekcija? Kako lahko ravnatelj vpliva na zmanjšanje števila popravnih izpitov pri posameznem učitelju?

Odgovor: V predpisih ni določila, ki bi dal ravnatelju orodje za takojšnje ukrepanje. Vsekakor je treba spoznati resnične vzroke za takšno stanje. Oporo za to nudi 49. člen ZOFVI4, ki opredeljuje ravnateljeve naloge in pristojnosti. Uporabiti je mogoče naslednje alineje, ki opredeljujejo ravnateljeve naloge in pristojnosti:

»- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca«.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font