Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Vprašanje: Pri določenem predmetu se vsako leto pojavi veliko število popravnih izpitov (od 5 oddelkov dijakov ima vsako leto po 40-50 dijakov na popravnem izpitu). Situacija se ponavlja že nekaj let. Kako lahko ravnatelj ravna v primeru profesorice? Kako bi lahko ukrepala šolska inšpekcija? Kako lahko ravnatelj vpliva na zmanjšanje števila popravnih izpitov pri posameznem učitelju?

Odgovor: V predpisih ni določila, ki bi dal ravnatelju orodje za takojšnje ukrepanje. Vsekakor je treba spoznati resnične vzroke za takšno stanje. Oporo za to nudi 49. člen ZOFVI4, ki opredeljuje ravnateljeve naloge in pristojnosti. Uporabiti je mogoče naslednje alineje, ki opredeljujejo ravnateljeve naloge in pristojnosti:

»- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca«.

Ravnatelj torej lahko z redno spremljavo, predvsem pri predmetih, kjer se kažejo odstopanja v kakovosti znanja dijakov, ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in vzroke za odstopanja od postavljenih standardov. O svojih ugotovitvah tudi poroča.

Kadar predpostavlja, da je vzrok za slabši uspeh v učitelju, lahko aktivira strokovni aktiv5, ki ima v 3. odstavku navedene pristojnosti: »Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.« Pogosto šole že ob pomoči strokovnega aktiva razrešijo velik del problematike.

Če se vključi v razreševanje učnega uspeha tudi šolska inšpekcija, ta skladno s 7. členom (prvi odstavek) Zakona o šolski inšpekciji6 opravi dokaz z izvedencem za pedagoško področje. Njegov izvid nudi ravnatelju ustrezno podporo pri nadaljnjem ukrepanju.

Običajno ravnatelji na podlagi 49. člena ZOFVI in 170. člena ZDR7 spodbudijo in omogočijo dodatno izobraževanje strokovnega delavca. Kadar pa tudi to ne zaleže, uporabijo ustrezna določila Zakona o delovnih razmerjih (85., 89. člen).

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font