Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja, direktorja

01. 9. 2022 | Avtor: mag. Alojz Širec

Predogled vsebine

Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov je enovitih, brez notranjih organizacijskih enot, kar pomeni, da ravnatelj v takšnem zavodu opravlja funkcijo poslovodnega organa in pedagoškega vodje.

V vzgojno-izobraževalnih zavodih z notranjimi organizacijskimi enotami (vrtci, šole, dijaški domovi ...) pa sta funkciji lahko deljeni med direktorja, ki je poslovodni organ zavoda kot celote, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj