Brezplačno spletno izobraževanje v živo za naročnike - POSEBNOSTI ZAPOSLOVANJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

21. 4. 2021

Zaradi posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju se odgovorni soočate z veliko dilemami in vprašanji, ali ste vse postopke sklepanja ali prekinitve delovnih razmerij izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.

Zaradi načina in narave dela ter tudi pretežnega zaposlovanja uslužbenk so v vzgoji in izobraževanju pogoste zaposlitve za določen čas, ki so vezane na obseg ur poučevanja v posameznem šolskem letu, kot na primer po določbah o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ali število oddelkov, ki jih odobri ministrstvo ali občina. Soočate se tudi z veliko nadomeščanj odsotnih delavcev iz različnih razlogov, ko so starševski dopusti, daljše bolniške odsotnosti ali študijski dopusti ali celo želje po daljši neplačani odsotnosti.

Tako se vedno znova pojavljajo dileme, kako oblikovati določbe v pogodbi o zaposlitvi, da bodo v skladu z zakonodajo, sprašujete pa se tudi, kdaj je lahko določena zaposlitev za določen in kdaj za nedoločen čas ter na kaj morate biti pozorni. S tem so povezane tudi druge pravice – povračilo drugih stroškov, letni dopust in regres za letni dopust, napredovanja in drugo.

Kot aktivni naročnik se nam brezplačno pridružite na online izobraževanju v živo preko platforme ZOOM, ki ga bo izvajala ga. Štefka Korade Purg, potekalo bo 25. maja 2021 od 9.00 do 11.00. Svojo prijavo oddajte preko obrazca za naročnike na tej POVEZAVI.

Nazaj