Izvajanje plačilnih storitev na dan 7. aprila 2023

27. 3. 2023

V petek, 7. aprila 2023, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

V petek, 7. aprila 2023, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 7. aprila 2023, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Obvestilo o izvajanju plačilnih storitev na dan 7. aprila 2023 je objavljeno na spletni strani UJP.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 7. aprila 2023, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 7. aprila 2023, pravočasno poravnana, če je plačana 6. aprila 2023.

Vir: Gov.si

Nazaj