Nov Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva predvideva dodatek za delo v rizičnih razmerah tudi za direktorje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja

09. 7. 2021

Vlada je na seji dne 17. junija sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Predlog zakona prinaša kar nekaj pomembnih novosti, med njimi tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje (ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dekanov fakultet) v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti, in sicer za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021.

Ta zakon je 7. julija 2021 bil sprejet v Državnem zboru, kjer se sedaj čaka na nadaljnji postopek.

(vir: gov.si)

Nazaj