Novi plačilni roki javnih subjektov po ZIUZEOP

16. 4. 2020

Plačilne roke za plačilo obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), in sicer 32. člen.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), prinaša novo določbo, ki rok plačila 30 dni skrajšuje na 8 dni.

7. JAVNE FINANCE 

64. člen 

(plačilni roki) 

Ne glede na prvi odstavek 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom osem dni.

Celotni zakon je na voljo TUKAJ.

Nazaj