Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024

21. 4. 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024.

Cilja javnega razpisa sta povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli in povečati kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izvajajo javno veljavni program v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju. Na javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah se lahko prijavijo osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program in ki bodo v šolskem letu 2023/2024 organizirale oddelke z dodatno športno ponudbo za učence, vključene v 1. do 3. razred, pri čemer mora prijavljeni program obsegati najmanj 1 uro dodatne športne vadbe na teden.

Rok prijave na razpis je 12. 5. 2023, besedilo razpisa in dokumentacija sta na voljo TUKAJ.

Nazaj