Od ponedeljka, 19. 10., spremenjeni načini izvajanja učnega procesa

15. 10. 2020

V skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/76 z dne 14. 10. 2020 je določeno, da se vzgojno-izobraževalno delo od 19. 10. do 23. 10. izvaja prilagojeno, in sicer:

  • v osnovni šolah se učenci od 1. do vključno 5. razreda izobražujejo na šoli, učenci od 6. do 9. razreda pa se izobražujejo na daljavo;
  • v glasbenih šolah se učenci in dijaki v celoti izobražujejo na daljavo
  • v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom se delo izvaja v zavodu oziroma v šoli
  • domovi za učence s posebnimi potrebami vzgojni program izvajajo v domu.

Dijaki se v celoti izobražujejo na daljavo, izobraževalni proces v višjih strokovnih šolah pa bo v tej obliki potekal do konca oktobra.

Nazaj