Postopno odpiranje vrtcev in šol predvideno za 18. maj

04. 5. 2020

Vlada RS je sprejela zavezo za postopno sproščanje ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja, in sicer za 18. maj.

Najprej bodo vrata odprli vrtci, osnovne šole za prvo triado učenk in učencev ter srednje šole za zaključne letnike, če bodo za to primerni zdravstveni pogoji.

En teden kasneje bodo v šole prišli še učenci 9. razredov osnovnih šol.

Odprli se bodo tudi razredi v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Prav tako se odpirajo glasbene šole in vsi varstveni zavodi, ki so ta trenutek zaprti. Odprli se bodo tudi razredi za tiste, ki so vpisani v zadnje letnike ljudskih univerz. Za vse ostale učenke in učence ter dijakinje in dijake se bo šolanje zaključilo na daljavo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnjih dneh v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo jasna navodila in smernice za vračanje otrok in zaposlenih v vrtce in šole ter navodila za varovanje zdravja udeležencev šolskega procesa.

Nazaj