Regres za letni dopust v letu 2020

27. 5. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Glede višine regresa za letni dopust velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2020 naprej znaša minimalna plača 940,58 evra.

V javnem sektorju za leto 2020 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bi sklenjen poseben dogovor glede višine regresa za letni dopust, zato je treba upoštevati določbe ZDR-1. To pomeni, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2020 izplača regres v višini minimalne plače, torej 940,58 evra. Ker ZDR-1 določa, da se regres izplača najkasneje do 1. julija, to pomeni, da bo regres izplačan pri plači, izplačani v mesecu juniju. V primeru, da zaposlitev ne traja celotno koledarsko leto, se skladno z ZDR-1 izplača sorazmerni del regresa.

Nazaj