Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2023/24

21. 9. 2023

Z dejavnostjo dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti osnovne in srednje šole nadaljujete tudi v šolskem letu 2023/24.

Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Minister za vzgojo in izobraževanje na podlagi vloge izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje dopolnilnega pouka. Sredstva za sofinanciranje dopolnilnega pouka v posameznem šolskem letu se dodelijo v enkratnem znesku. 

Tako MVI vzgojno-izobraževalne zavode vabi, da v skladu s pogoji čim prej oziroma najkasneje do 31. januarja 2024 pošljete izpolnjene vloge na ministrstvo.

Več informacij in prijavno dokumentacijo najdete na spletni strani MVI.

Nazaj