Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti

07. 9. 2022

Z dejavnostjo dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti šole nadaljujete tudi v šolskem letu 2022/23. 

Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Minister za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje dopolnilnega pouka. Sredstva za sofinanciranje dopolnilnega pouka v posameznem šolskem letu se dodelijo v enkratnem znesku.

Tako MIZŠ vzgojno-izobraževalne zavode vabi, da v skladu s pogoji čim prej oziroma najkasneje do 31. januarja 2023 pošljete izpolnjene vloge na ministrstvo.

Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani MIZŠ.

Nazaj