Status dietnih kuharjev v osnovnih šolah še vedno ni urejen

30. 9. 2019

Predogled vsebine

Na MIZŠ so poleti pripravili predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 

Ta je sledil določbam Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu RS, st. 46/17 in je začel ...

Nazaj