Tradicionalni slovenski zajtrk 2023 bo 17. novembra

13. 10. 2023

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Pravilniku o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 17. novembra 2023.

Po navedenem pravilniku se namreč zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki je vsak tretji petek v novembru.

Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja. Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji.

Po pravilniku lahko lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za živila v tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.

Upravičencu se izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,72 evra na otroka oziroma učenca. Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2023.

Višina sredstev za povračilo stroškov za nakup živil, do katere je upravičen posamezni vzgojno-izobraževalni zavod, se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila 0,72 evra in števila vpisanih otrok oziroma učencev na dan 30. 9. 2023.

Pavšalno nadomestilo je namenjeno izključno za nakup živil za zajtrk, ki je pripravljen na Dan slovenske hrane. Sestavljen mora biti iz vseh naštetih proizvodov (kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja)  -  ŽIVILA, KI SESTAVLJAJO ZAJTRK in ne sme nadomeščati malice.

Živila, ki se ne porabijo na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca pozneje, v skladu z rokom uporabe.

Vlogo za povračilo stroškov odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Vstop v spletno aplikacijo je mogoč na portalu E-kmetija

Vnos in oddaja vloge je možna samo elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Rok za vložitev vlog začne teči 4. decembra in se izteče 20. decembra 2023.

Če vnos in oddajo vloge v aplikaciji izvede druga oseba, ta oseba potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika digitalnega potrdila. Izpolni se obrazec. Obvezna polja za uspešno oddajo vloge so:

  • ime in priimek odgovorne osebe
  • potrjene vse izjave
  • vnesene vse količine proizvodov
  • priložena vsaj ena fotografija
  • digitalni podpis vloge

Vse ostale informacije o oddaji vloge ter izplačilih so na voljo na gov.si.

Nazaj