Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje členov, ki omogočajo t.i. prisilno upokojevanje po PKP8

23. 2. 2021 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvajanje posameznih členov Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencev, ki omogočajo delodajalcu, da lahko zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Ustavno sodišče RS je sprejelo odločitev o predlogu za izdajo začasne odredbe in do odločitve o morebitni neustavnosti zadržalo izvajanje določb tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih, na podlagi katerih se je lahko delodajalec odločil za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov brez preverjanja obstoja poslovnih razlogov , če zaposleni izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPIZ-2 (zavarovanec - moški in ženska- pridobi pravico do starostne pokojnine po tej alineji pri starosti 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe) in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2 ( zavarovanec- moški in ženska - pridobi pravico do starostne pokojnine po tej alineji, pri starosti 60 let in najmanj 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe). Navedene določbe Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih, so bile na sprejete z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 203/20 in je začel veljati 31. 12. 2020. Na podlagi navedene izpodbijane zakonske ureditve je lahko delodajalec v primeru, da je zaposleni izpolnil katerega od navedenih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, zaposlenemu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov z odpovednim rokom 60 dni in s pravico do odpravnine, ki je določena pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Ustavno sodišče RS je istočasno tudi določilo način izvršitve te odločitve o zadržanju izpodbijanih zakonskih določb, in sicer da se do končne odločitve Ustavnega sodišča v tem postopku za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb zadrži učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, izdanih na podlagi teh izpodbijanih zakonskih določb Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih.

Besedilo sodbe TUKAJ.

Nazaj