Vlada RS in sindikati se tudi v maju še pogajajo o višini regresa za letni dopust, spremembo datuma izplačila plače in spremembo obračuna potnih stroškov za javne uslužbence

04. 5. 2021

Med pogajanji o spremembah v sistemu plač in povračila stroškov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja trenutno potekajo dogovori o:

  • morebitni spremembi višini regresa za letni dopust za leto 2021. Lani je ta bil izplačan v višini 940 evrov, kolikor je znašala minimalna plača; samo za prejemnike minimalne plače so pa je bil izplačan regres v višini 1.050 evrov. Zaradi višje minimalne plače, ki velja od 1. 1. 2021, bi letošnji regres bil izplačan v višini 1.024 evrov. Po po prvotnih zahtevah sindikatov bi ta naj letos bi v višini 1.300 evrov, v tem tednu pa so predlagali, da je vsaj 1.100 evrov. Vlada pa predlaga regres v višini 1.050 evrov, kar pa povezujejo s predlogom za premik datuma izplačila plače na 10. dan v mesecu.
  • vlada sedaj želi, da bi bil enotni dan izplačila plač vsem uslužbencem na 10. dan v mesecu (javna uprava in zaposleni v VIZ jih dobivajo 5. v mesecu, nekateri deli sektorja pa 10.), s tem bi odgovorni za obračun plač lažje sproti obdelovali podatke o dodatkih in povračilih stroškov za prejšnji mesec (zaradi kratkega časa se dodatki predvsem v javni upravi zato izplačujejo z enomesečnim zamikom), zaposlenim pa bi to lahko prineslo veliko dodatnega dela in stroškov zaradi sprememb datumov trajnikov oziroma direktnih bremenitev na bankah. Prvotna zahteva pa je bila, da bi datum izplačila plač bil 15. dan v mesecu;
  • vladna stran prav tako želi, da bi se vsem obračunavala kilometrina od doma do delovnega mesta in nazaj, le tistim, ki bi predložili poimenske mesečne ali letne vozovnice javnega prevoza, bi povrnili strošek zanje. Vlada tako tudi predlaga nominalno vrednost, in sicer 10 centov na kilometer. Še največ sprememb bi ti prineslo zaposlenih v mestnih območjih, ker dobijo povrnjeno znesek višine mesečne vozovnice, ne glede na to, kako daleč stanujejo in kako prihajajo na delo.

Vir: Delo, 24 ur, gov.si

Nazaj